Prosjekt Norge bidrar til effektive og verdiskapende prosjektprosesser gjennom forskning og kunnskapsdeling. Sammen skaper næringsliv, forvaltning og akademiske institusjoner bedre prosjekter.


Siste nytt!

Her kan du lese de siste nyhetene fra Prosjekt Norge


NRK


Les mer om Kartlegging av mulighetsrom for kriminell adferd i norsk BAE-næring

NHO-sjefen: – Dette er det kanskje største ranet fra fellesskapets penger

Prosjekt Norge har startet opp et eget forskningsprosjektet for å kartlegge mulighetsrom og avdekke ulike årsaker til kriminell adferd i norsk bygg- og anleggsnæring.


Les saken

Statnett


Droner skal passe på Statnetts strømledninger

Statnett vil nå samle inn data ved hjelp av droner, og disse dataene skal vi bruke kunstig intelligens til å behandle.


Les saken

Bane Nor


Finner feilen før den feiler

Bane NOR utvikler nå ny teknologi, maskinlæring og kunstig intelligens for å overvåke jernbanenettet slik at feilsituasjoner oppdages før de stopper toget. Dette er et viktig bidrag for å levere punktlig transport til reisende og togselskaper.


Les saken

OPAK


OPAK innfører digital byggeplass i samarbeid med Dalux.

Ifølge avdelingsleder for byggeledelse i OPAK, Øystein Aasprong, vil tilgangen til et digitalt kvalitetssystem via mobiltelefonen sikre flere nøyaktige registreringer.


Les saken