Prosjekt Norge har fått mange innspill om at kommunesektoren er under høyt leveringspress og har behov for støtte til faglig utvikling slik at deres prosjekter får best mulige rammebetingelser og en god gjennomføring. 

Vi er allerede godt i gang med et initiativ kalt Nytt vann 2040, som handler om å utarbeide gode modeller for gjennomføring av vannprosjekter. I tillegg har vi også et godt samarbeid med Trondheim kommune både på forsknings- og kunnskapsutviklingssiden, og forskere fra flere av de akademiske partnerne i Prosjekt Norge deltar aktivt i utprøvingen av Best Value Procurement, der flere kommuner er deltakere. 

Vi har sammen med NTNU, OsloMet, UiT Norges arktiske universitet etablere en dedikert faggruppe som skal sette prosjekteierskap og gjennomføringsmodeller i fokus. Dette vil bl.a. rette seg mot både kontraktsformer og samarbeidsmodeller. 

Hallgrim Hjelmbrekke leder denne klyngen sammen med Kamalan Rashasingham.  Begge fra Oslo Met.

Det er også aktuelt å inkludere fylkeskommuner i denne gruppen, både som byggherrer for videregående skoler og andre bygg, samt en stor økning av fylkeskommunale veier som skal driftes og vedlikeholdes.

Kommunerepresentanter i bransjerådet:

  • Hamar kommune, Einar Busterud, ordfører
  • Lillestrøm kommune, Axel Hauge, eiendomssjef
  • Møre og Romdal fylkeskommune, Bjørn Erik Hjellset, prosjektsjef
  • Oslobygg KF, Tore Moger, divisjonsdirektør
  • Trondheim kommune, Knut-Helge Togstad, avdelingsleder
  • Ullensaker Kommune, Sigrid Nøkleby, enhetsleder

Ressurser i arbeidsgruppen for bransjerådet

  • Hallgrim Hjelmbrekke, instituttleder bygg- og energiteknikk OsloMet
  • Tom Baade-Mathiesen, universitetslektor OsloMet
  • Grete Hagebakken, professor UiT
  • Stein Mjøen/Bjørn Andersen, NTNU/Prosjekt Norge
  • Kamalan Rashasingham, universitetslektor OsloMet

Sett og hørt: