Prosjekt Norge samarbeider med ulike akademiske institusjoner, næringslivet og spesifikke IKT-nettverk.  Vi har etablert en IKT Bransjeklynge hvor både NTNU, Sintef og BI har sentrale roller.

Bransjeklyngen vil legge vekt på å arrangere møter og seminarer for kunnskaps og erfaringsutveksling, i tillegg til at det vil bli lagt vekt på å få iverksatt nye forskningsprosjekter innen fagområder hvor det er behov for ny kunnskap og videreutvikling.

Temaer som vil bli satt fokus på fremover er: Digital samhandling, Porteføljestyring innen IKT prosjekter, VDC (Virtual Design and Construction), i tillegg til at de vil arbeides videre med bruk av smidig-utvikling i store IT-prosjekter.

Hør hva professor Arne Krokan sier om digitalisering:

Hør hva Rune Døssland fra Skarpe  sier om IKT:

IKT nyheter: