Et nasjonalt kompetansesenter for utvikling av fremtidens prosjektprosesser gjennom forskning og kunnskapsdeling

Prosjekt Norge

er eid av NTNU, hvor BI, Sintef, UiA, Oslo Met, UiT og NMBU er akademiske partnere. I tillegg er alle statlige utbyggingsetater partnere, sammen med entreprenører, konsulentselskaper og Olje- og Gassektoren.

Hovedaktiviteten

er å initiere forskning og etablere arenaer for kunnskaps- og erfaringsdeling mellom akademia, etater som bestillere og næringslivet som leverandører innen prosjektrettet virksomhet.

Målet

er kontinuerlig forbedring av prosjektgjennomføringen hos våre partnere ved å bidra til

•      bedre og felles utviklingsprosesser hos våre partnere

•      skape faglig utvikling i samarbeid med partnerne

•      skape økt kvalitet og merverdi for partnerne

•      invitere til nyutvikling gjennom samarbeidtvers av sektorene

•      knytte utvikling av ny kunnskap tettere sammen med prosjektledere og eiere

Senterets ambisjon

er at prosjektbaserte næringer i Norge skal ligge i fremste rekke internasjonalt innen verdiskapende og kostnadseffektiv prosjektgjennomføring

 

Hvorfor bli partner?

Hvordan bli partner?