Et nasjonalt kompetansesenter for utvikling av fremtidens prosjektprosesser gjennom forskning og kunnskapsdeling

Prosjekt Norge

er eid av NTNU, hvor BI, Sintef, UiA, Oslo Met, UiT, UiB, Nord universitet og NMBU er akademiske partnere. I tillegg er alle statlige utbyggingsetater partnere, sammen med entreprenører, konsulentselskaper og Olje- og Gassektoren.

Hovedaktiviteten

er å initiere forskning og etablere arenaer for kunnskaps- og erfaringsdeling mellom akademia, etater som bestillere og næringslivet som leverandører innen prosjektrettet virksomhet.

Målet

er kontinuerlig forbedring av prosjektgjennomføringen hos våre partnere ved å bidra til

•      bedre og felles utviklingsprosesser hos våre partnere

•      skape faglig utvikling i samarbeid med partnerne

•      skape økt kvalitet og merverdi for partnerne

•      invitere til nyutvikling gjennom samarbeidtvers av sektorene

•      knytte utvikling av ny kunnskap tettere sammen med prosjektledere og eiere

Senterets ambisjon

er at prosjektbaserte næringer i Norge skal ligge i fremste rekke internasjonalt innen verdiskapende og kostnadseffektiv prosjektgjennomføring

 

Hvorfor bli partner?

Hvordan bli partner?