CoP er en faglig fokusgruppe som samler partnere for å utveksle kunnskaper og erfaringer. I tillegg ligger det her en mulighet til at dette kan føre til etablering av nye forskningsprosjekt. (De enkelte CoP-ene kan endre navn ut fra faglig innhold.)

Internasjonalt har CoP’er vist seg å ha et betydelig potensiale for å forme hvordan organisasjoner lærer, forsker og forbedrer sin praksis. Rent praktisk baserer en slik CoP seg på at ledende representanter for organisasjoner samles under fasilitetene fra Prosjekt Norge, hvor det å være vertskap for møtene går på rundgang hos CoP’ens deltagere. Vertsbedriften for møtet presenterer sin måte å arbeide på innen den valgte tematikken, slik at det skal danne grunnlaget for diskusjonen og kunnskapsutvekslingen under møtet.


CoP Prosjektplanlegging – kontaktperson/faglig ansvarlig: Tore Aalberg


CoP Offentlige prosjekter – kontaktperson/faglig ansvarlig: Bjørn Andersen


CoP Lean Byggeprosess kontaktperson/faglig ansvarlig: Bjørn Andersen


CoP Digital samhandling – kontaktperson/faglig ansvarlig: Eilif Hjelseth


CoP VDC –  kontaktperson/faglig ansvarlig: Eilif Hjelseth 


 Kunnskapsarenaen FERDIG – i samarbeid med SINTEF –  kontaktperson/faglig ansvarlig Prosjekt Norge: Jan Alexander Langlo