KA – KunnskapsArena

(tidligere benevnt som CoP – Community of Practice)

KA er en faglig fokusgruppe som samler partnere for å utveksle kunnskaper og erfaringer. I tillegg ligger det her en mulighet til at dette kan føre til etablering av nye forskningsprosjekt. (De enkelte KunnskapsArenene kan endre navn ut fra faglig innhold.)

Internasjonalt har KunnskapsArenaer i denne formen vist seg å ha et betydelig potensiale for å forme hvordan organisasjoner lærer, forsker og forbedrer sin praksis. Rent praktisk baserer en slik arena seg på at ledende representanter for organisasjoner samles under fasilitetene fra Prosjekt Norge, hvor det å være vertskap for møtene går på rundgang hos KA-ens deltagere. Vertsbedriften for møtet presenterer sin måte å arbeide på innen den valgte tematikken, slik at det skal danne grunnlaget for diskusjonen og kunnskapsutvekslingen under møtet.

KA er forbeholdt Prosjekt Norges partnere.
De som ønsker å vurdere partnerskap er hjertelig velkommen til å delta på noen av disse samlingene om en prøve.


KA Prosjektplanlegging– kontaktperson/faglig ansvarlig: Tore Aalberg


KA Systematisk Ferdigstillelse– kontaktperson/faglig ansvarlig: Tore Aalberg


KA Offentlige prosjekter– kontaktperson/faglig ansvarlig: Bjørn Andersen


KA Digital samhandling– kontaktperson/faglig ansvarlig: Eilif Hjelseth


KA VDC –  kontaktperson/faglig ansvarlig: Eilif Hjelseth 


KA Porteføljestyring –  kontaktperson/faglig ansvarlig: Jon Lereim 


KA AI/Kunstig intelligens –  kontaktperson/faglig ansvarlig: Nils Olsson


 

Medlemsforeningen FERDIG!  i samarbeid med SINTEF –  kontaktperson/faglig ansvarlig Prosjekt Norge: Jan Alexander Langlo 


Nye KunnskapsArenaer: