KA – KunnskapsArena

(tidligere benevnt som CoP – Community of Practice)

KA er en faglig fokusgruppe som samler partnere for å utveksle kunnskaper og erfaringer. I tillegg ligger det her en mulighet til at dette kan føre til etablering av nye forskningsprosjekt. (De enkelte KunnskapsArenene kan endre navn ut fra faglig innhold.)

Internasjonalt har KunnskapsArenaer i denne formen vist seg å ha et betydelig potensiale for å forme hvordan organisasjoner lærer, forsker og forbedrer sin praksis. Rent praktisk baserer en slik arena seg på at ledende representanter for organisasjoner samles under fasilitetene fra Prosjekt Norge, hvor det å være vertskap for møtene går på rundgang hos KA-ens deltagere. Vertsbedriften for møtet presenterer sin måte å arbeide på innen den valgte tematikken, slik at det skal danne grunnlaget for diskusjonen og kunnskapsutvekslingen under møtet.

Under korona-epidemien holder vi foreløpig  alle møter digitalt, og til dels satser vi derfor på flere kortere samlinger.  Vi ser for oss en en kombinasjon av digitale og fysiske møter etter hvert som smittesituasjonen tillater det.

Prosjekt Norge tilbyr arenaer som skal tilføre deltakerne ny kunnskap og mulighet til å teste ut egne tanker og idéer. Selv om dette er forbeholdt våre partnere, ønsker vi alle velkommen, slik at dere kan prøve ut fagtilbudene før dere vurderer eventuelt partnerskap.


KA Prosjektplanlegging– kontaktperson/faglig ansvarlig: Tore Aalberg


KA Systematisk Ferdigstillelse– kontaktperson/faglig ansvarlig: Tore Aalberg


KA Offentlige prosjekter– kontaktperson/faglig ansvarlig: Bjørn Andersen


KA Digital samhandling– kontaktperson/faglig ansvarlig: Eilif Hjelseth


KA VDC –  kontaktperson/faglig ansvarlig: Eilif Hjelseth 


KA Porteføljestyring –  kontaktperson/faglig ansvarlig: Jon Lereim 


KA AI/Kunstig intelligens –  kontaktperson/faglig ansvarlig: Nils Olsson


KA Sikkerhet i bygg- og anleggsbransjen –  Kontaktperson/faglig ansvarlig Eirik Albrechtsen


 

Medlemsforeningen FERDIG!  i samarbeid med SINTEF –  kontaktperson/faglig ansvarlig Prosjekt Norge: Jan Alexander Langlo 


Nye KunnskapsArenaer under planlegging:

  • Modenhet Energisektoren (kraftprodusenter og-distributører)
  • Samspills-prosjekter
  • Prosjekteier-styring og prosjektrettet ledelse
  • Team og prestasjon i prosjekter
  • Gjennomføringmodeller
  • Gevinstrealisering