KA – KunnskapsArena

KA er en faglig fokusgruppe som samler partnere for å utveksle kunnskaper og erfaringer. I tillegg ligger det her en mulighet til at dette kan føre til etablering av nye forskningsprosjekt. Ta kontakt om du ønsker å bli med i en eller flere av KA-ene. For å få løpende informasjon om KA-er og andre arrangementer kan du melde deg på nyhetsbrev.

Internasjonalt har KunnskapsArenaer i denne formen vist seg å ha et betydelig potensiale for å forme hvordan organisasjoner lærer, forsker og forbedrer sin praksis. Rent praktisk baserer en slik arena seg på at ledende representanter for organisasjoner samles under fasilitetene fra Prosjekt Norge, hvor det å være vertskap for møtene går på rundgang hos KA-ens deltagere. Vertsbedriften for møtet presenterer sin måte å arbeide på innen den valgte tematikken, slik at det skal danne grunnlaget for diskusjonen og kunnskapsutvekslingen under møtet.

Etter normalisering av hverdagen etter corona vil vi fortsatt arrangere kortere digitale samlinger, men også utvalgte fysiske møter/workshops med lenger varighet.

Prosjekt Norge tilbyr arenaer som skal tilføre deltakerne ny kunnskap og mulighet til å teste ut egne tanker og idéer. Selv om dette er forbeholdt våre partnere, ønsker vi alle velkommen til å prøve ut fagtilbudene før dere vurderer eventuelt partnerskap. Ta kontakt med senterledelsen for mer info om partnerskap.

Eventuelle opptak fra Teams-seanser i KunnskapsAenaene er forbeholdt partnerne og skal ikke distribueres utenom dette nettverket uten samtykke.  Ta kontakt med senterledelsen@prosjektnorge.no ved spørsmål.


KA Prosjektplanleggingkontaktperson/faglig ansvarlig: Tore Aalberg


KA Digital samhandling– kontaktperson/faglig ansvarlig: Eilif Hjelseth


KA VDC –  kontaktperson/faglig ansvarlig: Eilif Hjelseth 


KA Eierstyring/Porteføljestyring –  kontaktperson/faglig ansvarlig: Jon Lereim 


KA Sikkerhetsledelse i prosjekter –  Kontaktperson/faglig ansvarlig Eirik Albrechtsen


KA Læring i prosjekter – Kontaktperson/faglig ansvarlig Bassam Hussein


KA Anskaffelser – Kontaktperson/faglig ansvarlig Ida R. Sjøthun


Nye KunnskapsArenaer under planlegging:

Andre forslag:

  • Mindre prosjekter
  • Modenhet Energisektoren (kraftprodusenter og-distributører)
  • Samspills-prosjekter
  • Prosjekteier-styring og prosjektrettet ledelse
  • Gjennomføringmodeller
  • Gevinstrealisering