Ved å bli partner i Prosjekt Norge kan dere

  • bedre prosjektgjennomføring gjennom å utvikle nye metoder og prosjektprosesser
  • øke kompetansen gjennom samarbeid mellom forskning og praktisk gjennomføring
  • oppnå betydelig kostnadsreduksjon gjennom samarbeid med andre og delte kostnader i FoU-arbeid
  • delta på møteplassene for kunnskaps- og erfaringsdeling mellom akademia, prosjektledere og eiere
  • bidra til økt verdiskaping gjennom å utfordre eksisterende praksis og slippe til ny kunnskap og nye metoder
  • bidra til å skape felles forståelse med deres samarbeidspartnere som bestillere og/eller leverandører
  • påvirke hvilke tema det skal forskes på, og koble dette sammen med egen virksomhets behov.

 

Hva er Prosjekt Norge?

Hvordan bli partner?