Prosjekt Norge har etablert Bransjeklynge Energi som favner sektorene olje og gass, tradisjonelle kraftprodusenter og distributører, andre infrastruktureiere, utbyggere og produsenter innen andre former for fornybar energi samt evt. store energiforbrukere. Målet med klyngen er å bringe ulike energiprodusenter og distributører sammen slik at de kan dele erfaringer og kunnskaper om prosjektutvikling, prosjektledelse og prosjektgjennomføring, samtidig som de sammen kan se etter nye muligheter for å forbedre prosessene knyttet til både bygging, produksjon og distribusjon.

Siden Prosjekt Norge har sterk akademisk forankring er det derfor naturlig å tilby klyngen økonomisk starthjelp til å iverksette forskningsprosjekter innen ønskede fagområder. Vi står foran ei utvikling som vil kreve store endringer, og forskningssamarbeid vil være en nødvendighet for at man skal kunne bli en del av denne utviklingen.

De som allerede er med i bransjeklyngen er:

  • Aker BP
  • Equinor
  • Gassco
  • NTE
  • Sweco
  • Energi Norge

i tillegg til at Norsk Olje og Gass, Aker Solution AS har sagt seg villig til å bidra inn i klynga.

Vi ser at kraftprodusentene og distributørene vil også være relevante i denne sammenhengen og oppfordrer spesielt disse om å ta kontakt med oss for å se på et mulig samarbeid.

Prosjekt Norge oppfordrer derfor berørte aktører om å ta kontakt med Senterledelsen  for å høre om det mulighet for å melde seg på både bransjeklyngen.

Avholdte møter:

Interimsstyremøte 15. februar 2019.

seminar 3 desember 2018

seminar 27 september 2018

Interrimsstyremøte, 15, februar

Planlagte møter:

11. april Temadag Energi Norge og Prosjekt Norge

10. mai 2019 – Workshop

Oktober 2019 – Klyngemøte