Prosjekt Norge er et nasjonalt kompetansesenter for å utvikle fremtidens prosjektprosesser gjennom forskning og kunnskapsdeling.