Energi Norge ønsker å styrke prosjektkompetansen i bransjen og de har derfor blitt partner i Prosjekt Norge og medlem i bransjeklyngen ENERGI. Målet er effektivisering gjennom standardisering og bedre gjennomføring, noe som i sin tid vil utgjøre en stor samfunnsøkonomisk gevinst og øke lønnsomheten for virksomhetene i bransjen.

Sammen med Prosjekt Norge ble det avholdt  en åpen workshop den 11. april i Oslo, med oppfordring til deltakerne med å bidra med  innspill til utviklingsprosjekter fremover.

 

Følgende innlegg stod på agendaen:

 • Energi Norges mål for samarbeidet med Prosjekt Norge, Brynhild Totland, Energi Norge
 • Hvordan kan Prosjekt Norge bidra med økt kvalitet og merverdi for   energibransjen, Jan Alexander Langlo, NTNU/Prosjekt Norge
 • Prosjekteiers rolle: Hvordan legge gode rammer, slik at prosjektet lykkes. Efraringer fra Lysebotn II-prosjektet. Bjørn Roger Otterdal, Pecom/Lyse Produksjon AS
 • Standardisering av kontrakter: en kort innføring i KOLEMO, Einar Kobro, Energi Norge
 • Gruppearbeid og diskusjon om sektorens utfordringer og behov*
 • Kan leverandører og kunder løse prosjekter gjennom tillit og  samhandling slik at verdiskapingen blir størst mulig for begge parter?, Jan Alexander Langlo, NTNU/Prosjekt Norge

Hva var suksesskriteriene for at prosjektet «Lysebotn II kraftverk» gikk så bra? Dette, og alle innleggene som ble presentert finner du HER.

 

*Gruppearbeidene definerte følgende utfordringer og behov for bransjen:

 1. Behov for å definere roller, begreper, sikre ens forståelse
 2. Ønske om «buyers guide» på forskjellige prosjektverktøy og erfaringsdeling på hva som funker. (Prosjekt Norge og Energi Norge kan ikke anbefale kommersielle systemer)
 3. EBL-kode i BIM
 4. Lean-metoden er mye brukt på byggsiden. Overførbart til kraftbransjen?
 5. Ønske om raskere og mer effektive små-prosjekter.  Utfordringer; kunnskapsdeling, dele ressurser, bygge kompetanse, bedre kommunikasjon. Behov for samhandling, spesielt på prosjektoppfølging.

 

Vi takker Energi Norge som vertskap og alle som deltok med innlegg og bidrag til workshopen.