Assisterende senterleder i Prosjekt Norge, Anne-Live Vaagaasar, deler ut prisen til T2-prosjektet, Avinor Oslo Lufthavn, her representert ved Thorgeir Landevaag.

T2-prosjektet har vært et omfattende og svært komplekst prosjekt. Det ble levert før tid, under budsjett, med gode løsninger og høy kvalitet, gode HMS-prestasjoner (H-verdi på 2,8, gjennomsnitt for bransjen i byggeperioden ca 7,5) og sertifisert i BREEAM til Excellent. Det som virkelig gjør at T2-prosjektet skiller seg ut er at man har klart å gjennomføre dette krevende prosjektet tett inntil både flyplass og jernbane i full operativ drift med kontinuerlig vekst i passasjertrafikken i byggeperioden. Risikoen for driftsforstyrrelser har vært høy da det er utført omfattende fysiske og IT-relaterte inngrep i infrastruktur, sikkerhetsanlegg og bygg og anlegg i eksisterende terminal og flyside.

Prosjektet er imidlertid utført uten alvorlige hendelser som har forstyrret driften eller medført skade på passasjerer, flyplassansatte eller fly, tog og materiell som brukes av driften. Det har i tillegg vært innovativt på flere områder; tatt i bruk BIM fra starten av prosjektet (i 2009) i et omfang som ikke før var gjort og som har bidratt til å utfordre teknologileverandørene i utvikling av programvare samt at bruk av snølagring til kjøling av bygg om sommeren. Det har vært stort fokus på sluttfasen allerede fra tidlig i prosjektet og lagt inn i alle kontrakter hvilket ansvar prosjektledelse, entreprenører og drift har ift test/oppstart, noe som er uvanlig, og som har resultert i en godt forberedt driftsorganisasjon og lite trøbbel i oppstartfasen. Sammenlignet med andre tilsvarende flyplassprosjekter andre steder i verden har oppstarten av T2 vært forbilledlig. Det har levert en flyplass i verdensklasse og bidrar til å markedsføre norsk kompetanse på utforming av flyplasser internasjonalt.

Prosjekt Norge gratulerer prosjekteier og utførere med godt gjennomført prosjekt.

Assisterende senterleder i Prosjekt Norge, Anne-Live Vaagaasar, deler ut prisen til T2-prosjektet, Avinor Oslo Lufthavn, her representert ved Thorgeir Landevaag. (foto: Tommy Larsen)