CII 10-10 Benchmarking/prestasjonsmåling

Måling underveis i prosjektene og sammenlikning mot andre har vist seg velegnet for å skape betydelige forbedringer. CII 10-10 er et verktøy som ble utviklet og tilbys av det anerkjente Construction Industry Institute, CII, ved University of Texas, Austin. Med samfinansiering fra Bygg21 ble CII 10-10 oversatt og tilpasset norske forhold gjennom Måleprosjektet ledet av BNL.  Dette verktøyet fungerer bl.a. som erstatter for verktøyet «Helsesjekken».

 

Tips og råd til effektiv prosjektoppstart – med linker

Har du opplevd at du har fått ansvar for et prosjekt hvor det er uklart hvem som skal motta resultatene, eller hvordan resultatene skal brukes? At du mangler et mandat og at målene som du har fått er diffuse og sprikende? Eller at prosjektteamet ditt ikke presterer og at de leverer helt andre ting enn du mener at du har gitt beskjed om? Da vil dette temaheftet være noe for deg. Vi har laget et praktisk verktøy som kan bidra til at du som prosjektleder lykkes litt bedre neste gang du skal starte opp et prosjekt:

 

Prosjektveiviseren

Verktøyet beskriver virksomhetens overordnede styring av sine prosjekter, basert på faser og beslutningspunkter. Prosjektveiviseren er rettet mot virksomhetsledelsen, prosjekteiere og prosjektledere.

 

DIFI – anskaffelser.no – BAE veiledere og maler

DIFIs anbefalte prosjektmodell for styring av digitaliseringsprosjekter i offentlige virksomheter:

På Anskaffelser.no (DIFIs fagsider om offentlige anskaffelser) finnes relevante veiledere og maler for alle deler av byggeprosessen.

 

Byggelig.no

Enkel tilgang til beste praksis fra Bygg21

 

Samtidig Prosjektering i samferdselsprosjekter (SPP)

En arbeidsmetodikk som fremmer tverrfaglig samarbeid og gode beslutninger. Metoden er nyttig for alle parter i samferdselsprosjekter.

Metoden består av 4 temaer:

  1. Samarbeid – god interessentanalyse og kontinuering tverrfaglig samarbeid
  2. Trinnmodell – prosjekttilpassede trinnmodeller
  3. Sesjoner – godt planlagte arbeidsmøter
  4. Visualisering – modellbaserte leveranser med BIM

Åpen nettside: samtidigprosjektering.no