Verktøykassen

Verktøyet CII 10-10

Måling underveis i prosjektene og sammenlikning mot andre har vist seg velegnet for å skape betydelige forbedringer. CII 10-10 er et verktøy som ble utviklet og tilbys av det anerkjente Construction Industry Institute, CII, ved University of Texas, Austin. Med samfinansiering fra Bygg21 ble CII 10-10 oversatt og tilpasset norske forhold gjennom Måleprosjektet ledet av BNL.  Dette verktøyet fungerer bl.a. som erstatter for verktøyet «Helsesjekken».

10-10 Benchmarking/prestasjonsmåling

 

Tips og råd for effektiv prosjektoppstart

Har du opplevd at du har fått ansvar for et prosjekt hvor det er uklart hvem som skal motta resultatene, eller hvordan resultatene skal brukes? At du mangler et mandat og at målene som du har fått er diffuse og sprikende? Eller at prosjektteamet ditt ikke presterer og at de leverer helt andre ting enn du mener at du har gitt beskjed om? Da vil dette temaheftet være noe for deg. Vi har laget et praktisk verktøy som kan bidra til at du som prosjektleder lykkes litt bedre neste gang du skal starte opp et prosjekt:

Tips og råd til effektiv prosjektoppstart – med linker

 

Prosjektveiviseren

Difis anbefalte prosjektmodell for styring av digitaliseringsprosjekter i offentlige virksomheter:

Prosjektveiviseren

 

Offentlige anskaffelser

På Anskaffelser.no (Difis fagsider om offentlige anskaffelser) finnes relevante veiledere og maler for alle deler av byggeprosessen:

BAE Veiledere og maler