Sluttseminar INPRO – Integrert Metodikk for Prosjekteringsledelse

For fire år siden startet forsknings- og utviklingsprosjektet «INPRO – Integrert metodikk for prosjekteringsledelse». Veidekke som prosjektleder har samarbeidet med industripartnerne Cowi, Nymo og Ulstein Group, samt forskningsmiljøer ved NTNU og UiA. Nå inviterer prosjektdeltakerne til sluttseminar sammen med LC-NO, for å dele sin kunnskap og erfaring fra NFR BIA-prosjektet. Seminaret tar utgangspunkt i følgende spørsmål:

• Hvis prosjektering er en kreativ og lærende prosess – hvilke prinsipper og metoder trenger vi for å lede denne prosessen?
• Hva må til for å bedre kommunikasjonen mellom prosjekteringen og produksjonen?
• Involverende planlegging (Last Planner) i prosjektering – fungerer det i praksis?
• Hvordan er vi forskjellig/like og hva kan vi lære av det – prosjektering/engineering i tre ulike bransjer (offshore, skipsbygging, bygg- og anlegg)?

Vi håper du vil delta på seminaret og diskutere disse spørsmålene sammen med oss!