Midt-Norge er i sterk vekst, og regionen står ovenfor investeringer for mer enn 100 milliarder kroner i årene som kommer. Fokus på verdiskaping er større enn noen gang før – det skal skapes bærekraftige løsninger for samfunnet, effektivt og sikkert. Det vi utvikler og bygger i dag skal tjene samfunnet, eiere og brukere på best mulig måte – i lang tid fremover.

Alle snakker om verdiskaping, fordi det er viktig. Men hva legger vi egentlig i begrepet? Når har vi skapt verdi, og hvem er mottaker av denne verdien? Hvilket perspektiv og tilnærming til verdiskaping tar de ulike aktørene som bidrar i norsk samfunnsutvikling. Er det noen som faktisk tar det helhetlige samfunnsperspektivet, eller sier en seg fornøyd der prosjektet får utnyttet sitt kost/nytte-potensial?

WSP og Prosjekt Norge inviterer offentlige og private aktører i bygg- og anleggsbransjen til frokostseminar om verdiskaping.

I frokostseminaret vil du blant annet få høre EC Dahls Eiendom, Statens Vegvesen og Aker BP fortelle om sine filosofier og erfaringer knyttet til verdiskaping i prosjektgjennomføringen. I tillegg vil Ole Jonny Klakegg (NTNU/WSP) og Ingemund Jordanger (NMBU/WSP) innlede om gjennomføringsmodeller og verdianalyser.

Radisson Blu Royal Garden Hotel, Kjøpmannsgata 73, Trondheim
16. mai kl. 07:30-11:00

Program:
07:30 – 08:00  Frokost
08:00 – 08:10  Velkommen, Are-Magne Kregnes, regiondirektør WSP og Bjørn Andersen, senterleder Prosjekt Norge
08:10 – 08:40  Å ville det, å si det, og å gjøre det med! Verdianalyser og gjennomføringsmodeller som verktøy for suksess.
Ole Jonny Klakegg, NTNU/WSP og Ingemund Jordanger NMBU/WSP
08:40 – 09:10  EC Dahls Eiendom – Svein Erik Nordbotten, administrerende direktør

09:10 – 09:40  Pause og mingling

09:40 – 10:10  Statens Vegvesen – Ove Nesje, avdelingsdirektør
10:10 – 10:40  Aker BP – Stine Kongshaug McIntosh, VA Projects NOAKA
10:40 – 10:45  Pause
10:45 – 11:00  Avslutning og oppsummering ved Prosjekt Norge