Prosjekt Norge følger opp med å legge til rette for erfaringsdeling for VDC-kompetanse

Torsdag 4. juni i deltok i underkant at 30 personer på VDC webinaret om erfaringsdeling. 

Med 200 nyutdannede fra NTNU-Stanford utdanning, over 200 fra tidligere VDC-sertifiseringer i regi av interne kurs fra Stanford kurs og 200 nye NTNU-Stanford kurset som starter i januar, er det behov for gode arenaer for erfaringsdeling. Her er det mange muligheter med bruk av både digitale og fysiske møteplasser. Samspill med andre fagmiljøer som Lean Construction Norge (LC_NO)og buildingSAMRT kan bidra til vinn-vinn situasjoner. Roar Fosse fra LC_NO informerte om deres møte som holdes den 24 juni.

Se presentasjon for mer info: KA-VDC_#4_Webianr#2_VDCNorway_Erfaringsdeling_2020-06-04

Planer for en aktiv høst:

Med en så stor, variert og erfaren gruppe  har vi et godt grunnlag for erfaringsdeling. Utfordringen er at det er stor variasjon i forhold til  faglig tema og varighet på ulike type aktiviteter.

Det kommer derfor til å bli planlagt en rekke varierte aktiviteter – og vi oppfordrer de som vil bidra med presentasjoner fra egne prosjekter og faglige metoder til å ta kontakt med KA-VDC leder Eilif Hjelseth på e-post eilif.hjelseth@ntnu.no eller mobil 952 66 100 for å diskutere videre planer.

Forslag vil legges ut innen et par uker, og en plan med fastsatte tema og datoer vil legges ut i løpet av august.

 

#VDCNorway – følg med på:

Facebook:  https://www.facebook.com/pages/category/College—University/VDCNorway-108495117179688/

LinkedIn:    https://www.linkedin.com/groups/12255674/

 

Eilif Hjelseth, PhD

Professor in Building Information Modelling

Department of Civil and Environmental Engineering
Norwegian University of Science and Technology

LinkedIN: https://no.linkedin.com/in/hjelseth

NTNU:       https://www.ntnu.edu/employees/eilif.hjelseth