Har dere problemstillinger i næringslivet og/eller pågående FoU-arbeid innen prosjektledelse/prosjektarbeid?

Et nytt kull med dyktige studenter starter på siste året av studiene sine i august 2020. Som vanlig er det svært ønskelig å knytte studentenes arbeid til problemstillinger i næringslivet og/eller pågående FoU-arbeid.

 

Vi vil med dette invitere alle partnerne i Prosjekt Norge til å foreslå tema/­oppgaver

Studentene arbeider med et rikt utvalg av fagområder, men det bør være en kopling til prosjektledelse/prosjektarbeid på ett eller annet vis. Avhengig av tema kan studentene komme fra alle disse utdannings­institu­sjonene.  (Merk at institusjonene har litt ulikt omfang.)

 

Studentene representerer stor arbeidskapasitet

og all erfaring tilsier at de produserer resultater som både er nyttige for dere som virksomheter og bidrar med ny kunnskap innen prosjektledelse generelt.

 

Send en grov tittel og 2-3 linjer om oppgavens innhold, helst innen 29. mars,

men vi kan nok få med forslag som sendes oss senere også (det er litt ulike frister for de ulike institusjonene). De ulike instituttene vil presentere oppgaveforslagene for studentene utover i april før de foretar sine valg i mai eller juni.

 

Generelle forslag kan sendes til Bjørn Andersen, mens eksplisitte oppgaver som passer til den enkelte utdanningsinstitusjon kan spilles inn direkte til dennes kontaktperson:

NTNUBjørn AndersenKamalan Rashasingham

NMBUAsmamaw ShiferawTor Kristian Stevik

UiABo Terje Kalsaas

BI –  Lena Bygballe / Jon Lereim

OsloMetAleksandra Sawicka