Det har nådd oss en trist beskjed om at Peter Morris har gått bort. Peter var Professor i Construction and Project Management ved University College London (UCL), og han har hatt stor påvirkningskraft til det internasjonale fagmiljøet innen prosjektfaget.

Vi lyser fred over hans minne.