Menneske og teknologi: Samspill eller knuter på tråden?

Alle har opplevd at ny teknologi kan bli et forstyrrende element, et irriterende filter eller en krevende hinderløype mellom en selv og arbeidsoppgavene. Idealet er stadig at teknologien skal fungere så knirkefritt at den knapt merkes. Ofte er det ikke slik i praksis. Dette foredraget tar utgangspunkt i det konkrete, nemlig arbeidssituasjoner i endring, og undersøker hvilke utilsiktede bivirkninger ny teknologi – fra kunstig intelligens til regnskapsprogrammer – kan medføre, og hvordan de kan unngås. Noen stikkord er kompleksitet, den menneskelige faktor, produktivitet og autonomi.

Program og påmelding finner du her…

Thomas Hylland Eriksen:

Thomas Hylland Eriksen, sosialantropolog. Han er professor ved Sosial-antropologisk institutt, Universitetet i Oslo. Internasjonalt er han mest kjent for sin forskning om etnisitet, nasjonalisme og globalisering, ofte med et etnografisk fokus på Mauritius og Trinidad, i Norge for sitt engasjement for å formidle sosialantropologi og et sosialantropologisk perspektiv på et flerkulturelt samfunn, globalisering, identitet og en rekke samfunnsspørsmål.