KA Digital samhandling: Hvorfor er ikke beste praksis god nok til en vellykket digitalisering?

Når over 75% av digitaliseringsprosjektene mislykkes, er ikke «Beste praksis» godt nok

Med Eilif Hjelseth og John Birger Westad.

Selv om mange planlegger bra – og gjennomfører dette på en god måte, så er ikke dette nok for å lykkes. I dette webinaret fokuserer vi på faktorer som undervurderes eller glemmes. Webinaret er dialogbasert – og starter og avsluttes med spørsmål fra deltakerne. Presentasjon fra siviløkonom John Birger Westad i Mentek AS, med innledning fra professor Eilif Hjelseth på NTNU.

John Birger Westad, Mentek, har omfattende erfaring fra prosjekter som har krevd tett samarbeide mellom konsulenter, teknologileverandører, selgere, samarbeidspartnere og kunder. De senere årene er han kjent for å ha satt lys på utfordringer i samarbeidet mellom de ulike aktørene, kundens forberedelser, gjennomføringsevne og utvikling av metoden Utviklingsorientert Prosjektledelse.

Eilif Hjelseth leder denne KunnsapsArenaen og er til daglig professor i bygnings-informasjonsmodellering (BIM) ved NTNU. Han underviser ved masterstudiet i Digitale byggeprosesser og er eneansvarlig for etterutdanningskurset VDC-Certificate Program Norge er opptatt av bl.a.:

  • Implementering av helhetlige digital løsninger i bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen
  • Digital løsninger, regelsjekking for økt automatisering av prosesser
  • Den menneskelige faktoren i digitalisering


Registrer deg for webinarlenke

Prosjekt Norge tilbyr arenaer som skal tilføre deltakerne ny kunnskap og mulighet til å teste ut egne tanker og idéer. Selv om dette er forbeholdt våre partnere, ønsker vi alle velkommen til å prøve ut fagtilbudene før dere vurderer eventuelt partnerskap. Ta kontakt med senterledelsen for mer info om partnerskap.

Les mer om våre KunnskapsArenaer.


Prosjektkontor som kompetansesenter for prosjektledelse

Prosjekt Norge har lenge hatt en CoP (Community of Practice - faglig fokusgruppe) for statlige prosjekteiere, der det har vært diskutert ulike tema. Ett tema som har dukket opp nå er hvordan man organiserer og driver et såkalt “prosjektkontor” (engelsk “PMO - Project Management Office), som et kompetansesenter for prosjektledelse i virksomheten.

Dette er et tema mange, også andre typer virksomheter enn statlige prosjekteiere, har eksperimentert med og høstet erfaringer rundt. Vi ønsker derfor å avholde et utvidet CoP-møte, der alle partnerne i Prosjekt Norge er velkomne til å delta, for å dele erfaringer med dette.

Møtet vil avholdes hos Avinor Gardermoen, T2-kontoret.

Vi har nå 1 plass ledig.  Ta snarlig kontakt om du ønsker å være med.