Prosjektkontor som kompetansesenter for prosjektledelse

Prosjekt Norge har lenge hatt en CoP (Community of Practice - faglig fokusgruppe) for statlige prosjekteiere, der det har vært diskutert ulike tema. Ett tema som har dukket opp nå er hvordan man organiserer og driver et såkalt “prosjektkontor” (engelsk “PMO - Project Management Office), som et kompetansesenter for prosjektledelse i virksomheten.

Dette er et tema mange, også andre typer virksomheter enn statlige prosjekteiere, har eksperimentert med og høstet erfaringer rundt. Vi ønsker derfor å avholde et utvidet CoP-møte, der alle partnerne i Prosjekt Norge er velkomne til å delta, for å dele erfaringer med dette.

Møtet vil avholdes hos Avinor Gardermoen, T2-kontoret.

Vi har nå 1 plass ledig.  Ta snarlig kontakt om du ønsker å være med.


Kan spare syv milliarder på mer effektive prosjekter. Meld deg på workshop i dag!

Siste nytt fra energinorge.no:

Energi Norge er blitt partner i Prosjekt Norge sin energiklynge. Målet er å samle aktører for å dele erfaringer om prosjektarbeid, noe som kan gi stor samfunnsøkonomisk gevinst.

– Vi ønsker med dette å styrke prosjektkompetansen i bransjen. Ved å bli partner i Prosjekt Norge sitter vi tett på forsknings- og utviklingsfeltet innen prosjektgjennomføring, sier kompetanserådgiver Brynhild Totland i Energi Norge.

Stor gevinst

Bransjeklyngen Energi favner blant annet kraftprodusenter og olje- og gassektoren. Målet med klyngen er å bringe de ulike aktører sammen for å dele erfaringer og kunnskap om prosjektutvikling, -ledelse og -gjennomføring.

Hvis bransjen greier å effektivisere inntil fem prosent gjennom standardisering og bedre gjennomføring, vil dette utgjøre en samfunnsøkonomisk gevinst på rundt syv milliarder kroner, sier Totland.

Det er allerede etablert en felles innkjøpsstandard, KOLEMO, som Energi Norge har utviklet i samarbeid med bransjen.

Inviterer til workshop

Som et første tiltak i samarbeidet med Prosjekt Norge, inviterer Energi Norge til en åpen workshop for å komme med innspill til utviklingsprosjekter fremover.

– Workshopen er relevant for prosjekteiere og prosjektledere, men også leverandører, konsulenter og entreprenører. Det blir en god anledning til å høre mer om bransjesamarbeidet og veien videre, avslutter Totland.

Workshopen avholdes torsdag 11. april og er gratis.


Idé-verksted - FoU-samling

Max 45 personer. Påmeldingsfrist er 16. april, eller så langt det er plasser.  PÅMELDING NEDENFOR.

Målet med ideverkstedet er å produsere nye, nyttige, relevante, dristige, engasjerende og gjennomførbare ideer til FoU-prosjekter.

Vi inviterer folk som har ulike roller i prosjekter: Prosjekteiere, planleggere, utførere, entreprenører, kunder, investorer, myndigheter. Disse kan komme fra ulike prosjektbaserte områder, som BAE, energi og IKT. Og det kan være andre spennende aktører knyttet til disse bransjene: Teknologi- og tjenesteleverandører, forskere, innovatører, gründere, nettverksbyggere.

Praktiske spørsmål om arrangementet (og eventuelt direkte bestilling) kan rettes til Wenche Langholm, wenche.langholm@ntnu.no, mobil 930 36 792

Andre spørsmål: Anita Moum, anita.moum@tegn3.no, mobil 936 03 400