KA Digital samhandling: Workshop «Digital Tvilling for økt bruk og gjenbruk av data for bærekraftsvurderinger»

Digital tvilling fokuser på datautveksling mellom fysisk byggverk og digital modell. Ved vurderinger av bærekraft og ombruk (sirkularitet) trenger vi mye data fra mange flere kilder. Denne dataintensiviteten medfører at vi må ha økt gjenbruk av data.

Bli med på denne workshopen for finne ut mer om hvordan dette kan forbedres.

Diego Calvetti.  Researcher. Operating in Research and Technological Development in the area of Engineering, with emphasis on the following topics: Project Management, Construction 4.0, Digital Twins, Digitalisation, Data-driven Start-ups Projects, Workforce Build-Up-Skills and, Circular Economy.

Eilif Hjelseth leder denne KunnsapsArenaen og er til daglig professor i bygnings-informasjonsmodellering (BIM) ved NTNU. Han underviser ved masterstudiet i Digitale byggeprosesser og er eneansvarlig for etterutdanningskurset VDC-Certificate Program Norge er opptatt av bl.a.:

 • Implementering av helhetlige digital løsninger i bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen
 • Digital løsninger, regelsjekking for økt automatisering av prosesser
 • Den menneskelige faktoren i digitalisering

Registrer deg for webinarlenke

Prosjekt Norges KunnskapsArenaer (KA) er faglige fokusgrupper som samler partnere for å utveksle kunnskaper og erfaringer. I tillegg ligger det her en mulighet til at dette kan føre til etablering av nye forskningsprosjekt.

Selv om dette er forbeholdt våre partnere, ønsker vi alle velkommen til å prøve ut fagtilbudene før dere vurderer eventuelt partnerskap. Ta kontakt med senterledelsen for mer info om partnerskap.

Eventuelle opptak fra seanser i KunnskapsAenaene er forbeholdt partnerne, og skal ikke distribueres utenom dette nettverket uten samtykke.


KA Prosjektplanlegging - Idédugnad med "krydder"

Skal endelig KunnskapsArena Prosjektplanlegging, med Tore Aalberg gjenoppstå?  Det har vært en gruppe med stort sett faste medlemmer, men det er plass til noen flere.  Meld deg på idédugnaden, med «krydder» fra Tore Alberg, om du har vært med før eller om du bare vil sjekke ut denne KA-en:

Hei alle venner av prosjektfaget. Håper dere alle har kommet helskinnet gjennom Corona-årene. Vår KunskapsArena Prosjektplanlegging har ligget i dvale i 2021, blant annet fordi jeg har vært prosjektleder igjen og hatt hendene fulle. Flere har tatt kontakt med Prosjekt Norge om å komme gang igjen – og dette er et forsøk på å få til det. Det ligger an til delvis åpning av samfunnet igjen akkurat i dag, positiv stemning og mye optimisme – la oss satse på at vi ikke får flere «setbacks». Etter hvert håper vi å komme tilbake til fysiske møter og kanskje tilhørende smørbrød også.

Vi inviterer Prosjekt Norges partnere* til et reoppstartsmøte for KunnskapsArena Prosjektplanlegging 2. mars 1005-1125 på Teams. Du får tilsendt lenke når du melder deg på. Hovedhensikten er å reetablere kontakt mellom medlemmene. Jeg vil ha en åpning med litt historikk om gruppen vår og et lite innlegg om prosjektfaget. Deretter blir det idédugnad på framtidige tema vi kan ønske å diskutere – og hvorledes vi skal legge løpet.

Tore

Tore Aalberg Har vært prosjektleder for en rekke prosjekter, og arbeider som rådgiver for oppbygging av prosjektledelsessystemer og med prosjektstøtte. Underviser i prosjektledelse ved Handelshøyskolen BI og andre høyskoler.

Registrer deg for Teams-lenke

Prosjekt Norges KunnskapsArenaer (KA) er faglige fokusgrupper som samler partnere for å utveksle kunnskaper og erfaringer. I tillegg ligger det her en mulighet til at dette kan føre til etablering av nye forskningsprosjekt.

* Selv om dette er forbeholdt våre partnere, ønsker vi alle velkommen til å prøve ut fagtilbudene før dere vurderer eventuelt partnerskap. Ta kontakt med senterledelsen for mer info om partnerskap.

Eventuelle opptak fra seanser i KunnskapsAenaene er forbeholdt partnerne, og skal ikke distribueres utenom dette nettverket uten samtykke.


KA Digital samhandling: Hvorfor avtar bruken av 4D BIM i prosjekter når behovet for det øker? Med Aksa Imran

Utfordringer knyttet til økende kompleksitet og gjensidige avhengigheter utover i byggeprosessen

Presentasjonen er basert på den vitenskapelige artikkelen «Exploring challenges with reciprocal interdependencies in 4D BIM». Denne ble presentert på konferansen CIB W78 2021 i Luxembourg 13-15. oktober 2021. Erfaringene til denne studien er hentet fra en norsk entreprenør med et pågående anleggsprosjekt hvor bruken av 4D BIM er et byggherrekrav. Presentasjonen legges opp som en populærvitenskapelig formidling med en kort presentasjon og påfølgende diskusjon med Eilif Hjelseth. Vi legger også opp til at deltakere kan stille spørsmål.

Aksa Imran er ansatt ved Veidekke Entreprenør AS og Universitetet i Agder. Imran har tidligere vært tilknyttet forskningsprosjektet MEERC (More Efficient and Environmental friendly Road Construction) som integrert doktorgradsstipendiat hvor hun forsket på digital byggeprosess og BIM i den norske anleggsbransjen.

Eilif Hjelseth leder denne KunnsapsArenaen og er til daglig professor i bygnings-informasjonsmodellering (BIM) ved NTNU. Han underviser ved masterstudiet i Digitale byggeprosesser og er eneansvarlig for etterutdanningskurset VDC-Certificate Program Norge er opptatt av bl.a.:

 • Implementering av helhetlige digital løsninger i bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen
 • Digital løsninger, regelsjekking for økt automatisering av prosesser
 • Den menneskelige faktoren i digitalisering

Registrer deg for webinarlenke

Prosjekt Norges KunnskapsArenaer (KA) er faglige fokusgrupper som samler partnere for å utveksle kunnskaper og erfaringer. I tillegg ligger det her en mulighet til at dette kan føre til etablering av nye forskningsprosjekt.

Selv om dette er forbeholdt våre partnere, ønsker vi alle velkommen til å prøve ut fagtilbudene før dere vurderer eventuelt partnerskap. Ta kontakt med senterledelsen for mer info om partnerskap.

Eventuelle opptak fra seanser i KunnskapsAenaene er forbeholdt partnerne, og skal ikke distribueres utenom dette nettverket uten samtykke.


KA Digital samhandling: Økt digitalisering for økt bærekraft i anleggssektor. Med Gunrid Kjellmark

Presentasjonen legger hovedvekt på behovet for data-innsamling fra ulike kilder – og mulighetene for økt erfaringslæring og kontinuerlig forbedring.

Innlegget legges opp som en populærvitenskapelig formidling, med en kort presentasjon og påfølgende diskusjon med Eilif Hjelseth. Vi legger også opp til at deltakere kan stille spørsmål.

Foto: SINTEF

Gunrid Kjellmark, forskningsleder i SINTEF Community. Gunrid har en master i prosjektledelse og anleggsteknikk. Hun startet i SINTEF i 2010, jobbet med betongteknologi og betongprøving fram til 2016. Ble så forskningsleder og ledet betonggruppa fram til 2018. I denne perioden jobbet hun mye med tiltak for å bedre miljøprofilen til betongmaterialet. I 2018 ble hun forskningsleder for en nyopprettet gruppe som skulle jobbe mer mot anlegg og infrastruktur, med stort fokus på bærekraft og grønn anleggssektor. Også i anleggssektoren er digitalisering identifisert som en viktig driver for å nå bærekraftsmålene i næringa, så Gunrid ble motivert til å starte på en doktorgrad om det høsten -21, etter at SINTEF lyste ut stipendmidler til dette høsten 2020.

Eilif Hjelseth leder denne KunnsapsArenaen og er til daglig professor i bygnings-informasjonsmodellering (BIM) ved NTNU. Han underviser ved masterstudiet i Digitale byggeprosesser og er eneansvarlig for etterutdanningskurset VDC-Certificate Program Norge er opptatt av bl.a.:

 • Implementering av helhetlige digital løsninger i bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen
 • Digital løsninger, regelsjekking for økt automatisering av prosesser
 • Den menneskelige faktoren i digitalisering

Registrer deg for webinarlenke

Prosjekt Norges KunnskapsArenaer (KA) er faglige fokusgrupper som samler partnere for å utveksle kunnskaper og erfaringer. I tillegg ligger det her en mulighet til at dette kan føre til etablering av nye forskningsprosjekt.

Selv om dette er forbeholdt våre partnere, ønsker vi alle velkommen til å prøve ut fagtilbudene før dere vurderer eventuelt partnerskap. Ta kontakt med senterledelsen for mer info om partnerskap.

Eventuelle opptak fra seanser i KunnskapsAenaene er forbeholdt partnerne, og skal ikke distribueres utenom dette nettverket uten samtykke.


KA Digital samhandling: Hvorfor er ikke beste praksis god nok til en vellykket digitalisering?

Når over 75% av digitaliseringsprosjektene mislykkes, er ikke «Beste praksis» godt nok

Med Eilif Hjelseth og John Birger Westad.

Selv om mange planlegger bra – og gjennomfører dette på en god måte, så er ikke dette nok for å lykkes. I dette webinaret fokuserer vi på faktorer som undervurderes eller glemmes. Webinaret er dialogbasert – og starter og avsluttes med spørsmål fra deltakerne. Presentasjon fra siviløkonom John Birger Westad i Mentek AS, med innledning fra professor Eilif Hjelseth på NTNU.

John Birger Westad, Mentek, har omfattende erfaring fra prosjekter som har krevd tett samarbeide mellom konsulenter, teknologileverandører, selgere, samarbeidspartnere og kunder. De senere årene er han kjent for å ha satt lys på utfordringer i samarbeidet mellom de ulike aktørene, kundens forberedelser, gjennomføringsevne og utvikling av metoden Utviklingsorientert Prosjektledelse.

Eilif Hjelseth leder denne KunnsapsArenaen og er til daglig professor i bygnings-informasjonsmodellering (BIM) ved NTNU. Han underviser ved masterstudiet i Digitale byggeprosesser og er eneansvarlig for etterutdanningskurset VDC-Certificate Program Norge er opptatt av bl.a.:

 • Implementering av helhetlige digital løsninger i bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen
 • Digital løsninger, regelsjekking for økt automatisering av prosesser
 • Den menneskelige faktoren i digitalisering


Registrer deg for webinarlenke

Prosjekt Norge tilbyr arenaer som skal tilføre deltakerne ny kunnskap og mulighet til å teste ut egne tanker og idéer. Selv om dette er forbeholdt våre partnere, ønsker vi alle velkommen til å prøve ut fagtilbudene før dere vurderer eventuelt partnerskap. Ta kontakt med senterledelsen for mer info om partnerskap.

Les mer om våre KunnskapsArenaer.


Digitalisering - med BuidlingSMART og Prosjekt Norge

Hva kan vi gjøre for å løfte digital modenhet i bygg- og anleggsbransjen?

 • Hvilken kunnskap har bransjen?
 • Hvordan er kulturen i forhold til digitalisering?
 • Hvordan kan vi løfte digital kompetanse og kultur?

Dette webinaret kjøres som et samarbeid mellom Prosjekt Norge og vår ferske partner buildlingSMART.


Agenda

10.00 – Prosjekt Norge og buildingSMART Norge; Velkommen!

 • Rune Døssland fra Skarpe; Erfaringsbasert fokus på hva som kreves for å starte en digitaliseringsprosess i en organisasjon. Q&A
 • Anett Andreassen fra Statsbygg; Hvordan kan en organisasjon gå fra BIM (som enhet) til en hel digitaliseringsprosess. Q&A
 • Tale Skjølsvik fra Oslo Met; Utfordringer/forhold å tenke på ved en digitaliseringsstrategi og implementering. Q&A

11.15 –  Oppsummering og veien videre

Rune Døssland er Strategisk- og forretningsorientert sivilingeniør med over 30 års erfaring fra operative og administrative lederroller i ulike norske selskaper, med både nasjonalt og globalt nedslagsfelt. Har hatt mange roller som prosjektleder og programleder for store utbyggingsprosjekter innen IKT, Olje og Gass og landbasert byggevirksomhet.

Rune har også lang erfaring med restrukturering og oppbygging av nye prosjektorienterte virksomheter, samt lede kompetanseorganisasjoner. Har en bred og allsidig ledererfaring fra store organisasjoner og er en av de 4 grunnleggerne av Skarpe siden 2011.

Anett Andreassen er direktør for digitalisering og utvikling hos Statsbygg. Anett har lang arbeidserfaring fra ulike roller i Statsbygg og har i de seneste årene hatt sterkt fokus på digitalisering og utviklingsarbeid. Hun var blant annet prosjektleder for Digibygg-prosjektet i 3 år og representerte Statsbygg i konkurransen om Byggenæringens Innovasjonspris med Statsbyggs standard «Papirløs byggeplass».

Tale Skjølsvik har en doktorgrad i strategi fra BI og jobber som professor i teknologiledelse og prodekan ved Fakultet for Teknologi, Kunst og Design ved OsloMet. Hun forsker og foreleser i grensefeltet strategi og digitalisering med spesielt fokus på kunnskapsintensive organisasjoner. 

Registrer deg for å motta webinarlenke:

Spørsmål? Ta kontakt: wenche.langholm@ntnu.no