Digitalisering - med BuidlingSMART og Prosjekt Norge

Hva kan vi gjøre for å løfte digital modenhet i bygg- og anleggsbransjen?

  • Hvilken kunnskap har bransjen?
  • Hvordan er kulturen i forhold til digitalisering?
  • Hvordan kan vi løfte digital kompetanse og kultur?

Dette webinaret kjøres som et samarbeid mellom Prosjekt Norge og vår ferske partner buildlingSMART.


Agenda

10.00 – Prosjekt Norge og buildingSMART Norge; Velkommen!

  • Rune Døssland fra Skarpe; Erfaringsbasert fokus på hva som kreves for å starte en digitaliseringsprosess i en organisasjon. Q&A
  • Anett Andreassen fra Statsbygg; Hvordan kan en organisasjon gå fra BIM (som enhet) til en hel digitaliseringsprosess. Q&A
  • Tale Skjølsvik fra Oslo Met; Utfordringer/forhold å tenke på ved en digitaliseringsstrategi og implementering. Q&A

11.15 –  Oppsummering og veien videre

Rune Døssland er Strategisk- og forretningsorientert sivilingeniør med over 30 års erfaring fra operative og administrative lederroller i ulike norske selskaper, med både nasjonalt og globalt nedslagsfelt. Har hatt mange roller som prosjektleder og programleder for store utbyggingsprosjekter innen IKT, Olje og Gass og landbasert byggevirksomhet.

Rune har også lang erfaring med restrukturering og oppbygging av nye prosjektorienterte virksomheter, samt lede kompetanseorganisasjoner. Har en bred og allsidig ledererfaring fra store organisasjoner og er en av de 4 grunnleggerne av Skarpe siden 2011.

Anett Andreassen er direktør for digitalisering og utvikling hos Statsbygg. Anett har lang arbeidserfaring fra ulike roller i Statsbygg og har i de seneste årene hatt sterkt fokus på digitalisering og utviklingsarbeid. Hun var blant annet prosjektleder for Digibygg-prosjektet i 3 år og representerte Statsbygg i konkurransen om Byggenæringens Innovasjonspris med Statsbyggs standard «Papirløs byggeplass».

Tale Skjølsvik har en doktorgrad i strategi fra BI og jobber som professor i teknologiledelse og prodekan ved Fakultet for Teknologi, Kunst og Design ved OsloMet. Hun forsker og foreleser i grensefeltet strategi og digitalisering med spesielt fokus på kunnskapsintensive organisasjoner. 

Registrer deg for å motta webinarlenke:

Spørsmål? Ta kontakt: wenche.langholm@ntnu.no


KA - Digital Samhandling avholdes hos Asplan Viak den 27.02. Tema: BIM standardisering...

Tema:  Standardisering av krav til BIM-leveranser – Hvordan få til forenklet og felles praksis i små prosjekter?

Tema:  Standardisering av krav til BIM-leveranser – Hvordan få til forenklet og felles praksis i små prosjekter?

Det er en veldig ulike praksis i hvordan man setter krav til BIM-leveranser i bygg- og anleggsprosjekter. Kan vi i KA-Digital komme frem til en felles praksis?  Spesielt på små prosjekter – og særlig for «en-gangs-byggere»  burde det vær mulig å få en enklere kobling mellom krav i og om prosjektet og krav til BIM leveranser.  Her ønsker vi å sett i gang et utviklingsprosjekt for å få dette på plass. VI håper derfor at fest mulig prosjektledere og BIM-koordinatorer har anledning til delta på workshopen hos Asplan-Viak i Sandvika torsdag 27. feb. Dette blir en god fortsettelse på de vi tok opp på forrige workshop. Med den kompetansen som medlemmene i Prosjekt Norge har – så forventer vi konkret å få frem praktiske løsninger i denne og kommende workshoper.

 

Overordnet agenda (med forbehold for endringer/justering av tid):

12:15 – 12:30    Velkommen – og kort presentasjonsrunde

12:30 – 13:00    Innledende presentasjon av Asplan Viak ved Øystein Lystad.  Faglig presentasjon av KIM-prosjektet i BaneNOR

13:00 – 13:45    Hvordan setter vi / kan vi sette krav til BIM leveranser ved Eilif Hjelseth i NTNU
Standarder: ISO, CEN, NS – hva finnes – hva brukes og hva kommer
BIM gjennomføringsplaner / ISO19650 Informasjonsledelse
Bransjeløsninger:  MMI – ModelMaturity Indeks fra EBA og RIF, og litt fra UK
BIM og kontrakter  – hva er under utvikling?

13:45 – 14:00    Pause/nettverking

14:00 – 14:15    Hvordan kan vi kontrollere BIM / informasjonsleveranser ved Harald Onarheim i DigiBIM. Bruk av SIMBA – Statsbygg nye BIM-manual for digital kontroll

14:15 – 14:45    Erfaringsdeling / Diskusjon om hvordan sette krav / tilby BIM-leveranser i små prosjekter

14:45 – 15:15    Veien videre for BIM-leveranser?! Hva kan/bør/må vi i KA Digitalt samspill gjøre?
Interesse for å opprette en arbeidsgruppe som kan jobbe videre? Hvordan skal dette arbeidet legges opp praktisk?

15:15 – 15:30    Avslutning -> Neste møte

 

Møteevaluering: Pluss/Delta

Tema og vertskap for neste møte

 

https://www.prosjektnorge.no/ka-digital-samhandling-tidligere-cop/

Torsdag 27. februar 2020
kl. 11:30  Lunsj
kl. 12:00  Workshop  12:00 -15:30 
Asplan-Viak, Kjørboveien 20, 1337 Sandvika.

Kart: https://tinyurl.com/ubo24c3


Forskning: Tryggere prosjekter med "RiskBIM"

Bane NOR, Statens vegvesen, Institutt for Energiteknikk, COWI, Multiconsult og NTNU står bak prosjektet.

RiskBIM fått tildelt 6,8 millioner kroner fra Norges Forskningsråd og meget positiv tilbakemelding på at dette prosjektet har "meget stort verdiskapingspotensial for offentlig sektor og deres brukere, godt over det som er normale forventninger på sammenlignbare områder".

Fokuset i prosjektet vil være å forbedre arbeidsprosesser og dataflyt, og utvikle metoder og verktøy for risikohåndtering og visualisering av risiko og statusinformasjon, sier Arnstein Skogset, fagleder i Bane NOR.

Prosjektet skal forbedre dagens arbeidsprosesser, metoder og verktøy som støtte til RAMS og SHA ved å utnytte potensialet som ligger i BIM og tilhørende verktøy.

Les hele artikkelen i bygg.no.


Nærings-ph.d om prosjektgjennomføringsmodeller og utnyttelse av bygningsinformasjonsmodellering (BIM)

Øystein Mejlænder-Larsen har tatt en såkalt Nærings-ph.d, hvor han har vært ansatt i Multiconsult, som igjen har fått støtte fra FR.

Denne ordningen skal sikre forskerrekruttering i næringslivet. Muilticonsult sier at Øysteins doktoravhandling er svært nyttig for deres virksomhet og at den allerede har tilført bedriften kompetanse som åpne for for nye muligheter.

Hele artikkelen kan du lese her i bygg.no

Abstract | PhD | Øystein Mejlænder-Larsen

The oil and gas industry is characterized by large and complex projects and has invested heavily in the development of new technology. Project execution models (PEM) have been introduced as a structured way of executing multidisciplinary work processes through all project phases. Building information modeling (BIM) is utilized in the coordination of complex projects and is part of the work processes defined in a PEM. This has been the basis for the first research question: How are PEM and BIM utilized in major oil and gas projects in the cases studied? The trend towards larger and more complex projects in the construction industry means that actors in the construction industry would benefit from acquiring knowledge and learning from the oil and gas industry. This has been the basis for the second research question: How can experiences from the cases studied be relevant for improvements in construction projects?

A case study research method is used. Data is collected through interviews, document studies and observations. The data is analyzed using the stepwise-deductive-inductive (SDI) method. The cases are offshore projects in the oil and gas industry through three ongoing projects ‒ the topsides of the Eldfisk, Edvard Grieg and Johan Sverdrup offshore platforms.

The first research question has generated three main themes, while the second research question has generated a basis theme. Research in the basis theme indicates that it is possible to generalize findings related to PEM and BIM through case studies, and that it is highly relevant to adapt the findings from the case projects to projects in the construction industry. In main theme 1, a flowchart with describes the principles in a change control system, for managing and controlling design change requests, supported by a change management process, is developed. In main theme 2, a three-step process for reporting progress in detail engineering with the use of BIM is developed. In the first, necessary preparations are made in building information models. In the second, both visual and overall progress can be reported using BIM. In the third, the overall progress is connected towards an engineering schedule. In main theme 3, a combination of three aspects increases collaboration between engineering and construction in detail engineering. The first is related to how the parts of the building information models that are frozen determines the degree of parallelism between engineering and construction and how engineering can adapt a construction sequence using a PEM. The second is related to the transition towards relational contracts and selecting and developing the engineering team. The third is related to constructability and how an engineering contractor can split building information models in accordance with the requirements of the main contractor towards fabrication.


Masteroppgave om «grad av modenhet» vant buildingSMARTs utdanningspris 2018

Fra Bygg.no, v Jørn Hindklev:

Det sendes inn stadig flere og bedre elevarbeider. I år mottok fag-juryen intet mindre enn 52 relevante oppgaver, hvorav tre fikk presentere sine arbeider under festmiddagen på årets buildingSMART-konferanse.

– De mange innsendte oppgavene - nesten dobbelt så mange som i fjor - viser at entusiasmen rundt åpenBIM ved norske læresteder er stor og stigende. Enda mer positivt er om mulig den jevnt over høye kvaliteten på oppgavene, sier buildingSMARTs utdanningskoordinator Eilif Hjelseth i en pressemelding fra buildingSMART Norge.

Vinner av årets Utdannigspris gikk i år til Iver Grytting for oppgaven «Bruk av LoD-beslutningsplan i prosjekteringen på BIM-prosjekt» utført ved masterstudiet i bygg og miljøteknikk på Norges Teknisk Naturvitenskaplige Universitet i Trondheim (NTNU).

– På bakgrunn av en situasjonsstudie foreslår jeg i oppgaven en forenklet bruk av språket «Level of Development» i BIM-prosjektering. Dette går i korte trekk ut på å lage en «modningsplan» som fastsetter hvilken LoD - altså hvilken «grad av utvikling» - de respektive komponentene som inngår i et bygg, skal ha på gitte tidspunkt i et prosjekt. I oppgaven peker jeg blant annet på at Modningsplanen gjør det enklere å planlegge iterative prosesser, gir en tidligere «låsing» av modellutviklingen og bidrar til en enklere og billigere BIM-leveranse. Men oppgaven tar også for seg hvordan tverrfaglig prosjektering kan gjøres enklere med bruk av LoD, sier Grytting.

Faglig veiledning ble gitt av førsteamanuensis Ola Lædre ved NTNU. Andre faglige bidragsytere til realisering av oppgaven har vært Fredrik Svalestuen (Phd, Veidekke ASA/NTNU), Jardar Lohne (NTNU), Håvard Sommerseth (Statsbygg) og Siri Augdal (COWI AS).

 

Les hele artikkelen her.

Foto: Bygg.no