Vil du vite mer om beste praksis og bærekraft i behandling av plan- og byggesak? 

RIF og Prosjekt Norge inviterer  til et digitalt seminar hvor plan- og byggesaksmedarbeidere og ledere i kommuner og fylkeskommuner er hovedmålgruppen.  Webinaret er også åpent for alle i offentlig forvaltning og byggherrer som er interessert/involvert i plan- og byggesak.

  • NTNU/ProsjektNorge presenterer verktøyet byggelig.no – og hvordan det vil gi verdi til din kommune, fylkeskommune eller virksomhet. Byggelig er en digitalisering av Bygg21s Fasenorm.
  • Møre & Romsdal fylkeskommune vil gå gjennom hvordan de benytter Bygg21 i sin bygg- og eiendomsforvaltning.

Påmelding HER via RIFs portal

Videresend gjerne denne invitasjonen til flere som kan ha glede og nytte av dette seminaret.

Vi minner samtidig om at RIF/bygg21 har åpnet digital nominering til Beste praksis.

Her er det bare å melde inn aktuelle kandidater (virksomheter, prosjekter eller personer): https://bygg21.no/nominering/

Ingvild Nistad er prosjektleder hos bygg og eiendomsavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune. Fylkeskommunen har Bygg21-signaturen, integrerer byggelig.no i sitt virke og har endret regelverket for gjennomføring av byggeprosjekt slik at det samsvarer med Neste steg.

Som kvalitetssikringsansvarlig for byggeprosjekt har Ingvild ledet arbeidet med å få kombinert FEF (Fylkeskommunalt eiendomsforum) kvalitetsplan, dokument- og aktivitetsplan i et byggherreverktøy.

Bjørn Andersen er til daglig professor ved NTNU og senterleder i Prosjekt Norge. I sitt virke som professor er faglige hovedinteresser:

  • Prosjektledelse
  • Prestasjonsmåling og -ledelse
  • Benchmarking og andre forbedringsverktøy


Bygg21: Siste frist for å bli del av det gode selskap: 1. desember!

Bygg21signaturen har siden august samlet 390 sterke virksomheter som vil fremme bærekraft og effektiv praksis i bygge- og eiendomsnæringen. Når kampanjen avsluttes 1. desember 2019 vil vi ha samlet det største og mest samlende fellesskapet for økt konkurransekraft.

  • Et fellesskap til gjensidig nytte og innovasjon
  • Et fellesskap som blir verdsatt av myndighetene
  • Et fellesskap som dyrker beste praksis

Gå inn på www.bygg21signaturen.no nå og la deg inspirere av alle de som allerede har signert.

Velkommen i det gode selskap.


Invitasjon til frokostmøte "Brød og miljø" - Bygg 21, 15 mai

Gode byggeprosesser - en forutsetning for bærekraft og kvalitet

Bygg21 kan gjennom evalueringsverktøyet CII 10-10 dokumentere at god samhandling og tidlig involvering gjennom byggeprosessen er en forutsetning for god bærekraft, høy kvalitet og budsjett i balanse. Snøhettas Powerhouse-modell viser det samme.

Powerhouse Montessori skole i Drøbak er det første ferdigstilte nybygget som er prosjektert iht. den workshop-baserte prosessmodellen som ligger til grunn i Powerhouse. Denne innebærer involvering og likestilling av alle fag fra oppstart av prosjekteringen, samt tett involvering av bruker gjennom hele prosessen.

Sted: Litteraturhuset. Inngang: Wergelandsveien 29, Oslo
Dato: 15. mai Tid: 08.00 - 10.00
Påmeldingsfrist 14. mai

Meld deg på her

PROGRAM:

08.00 – 08.20 Frokost

08.20 – 08.30 Velkommen v/ Reidun Granberg, NAL, Tor Børre Mosland, Tekna og møteleder Jon Gangdal, Bygg21

08.30 – 08.45 God samhandling og økt kvalitet. Evaluering av mer enn 100 bygg- og anleggsprosjekter med verktøyet CII 10-10 dokumenterer at prosjekter som opplevde god samhandling også oppnådde vesentlig økt kvalitet. v/ Haavard Haaskjold, stipendiat NTNU

08.45 – 09.35 Powerhouse-modellen – en bærekraftig samspillsprosess. Den workshop-baserte prosessmodellen som ligger til grunn for Powerhouse innebærer involvering og likestilling av alle fag fra oppstart av prosjektering, og tett involvering av bruker underveis. På dette møtet får du vite hvordan Snøhetta og Skanska planla og bygget Powerhouse Montessori skole i Drøbak – med meget gode resultater. v/ senior arkitekt Ellen Heier, Snøhetta og rådgiver Energi, Maria Myrup, Skanska Teknikk

09.40 -10.00 Samtale og erfaringsutveksling. v/Jon Gangdal

Avslutning

Det tas forbehold om endringer i programmet.

Frokostmøtet er utviklet i samarbeid med Bygg21 og Faggruppen for bygg og anlegg (Tekna/Nito).

Illustrasjon: Powerhouse Drøbak Montessori ungdomsskole, arkitekt Snøhetta Oslo AS, Foto: Robin Hayes

Vel møtt!

Hilsen

Bygg21