Kommende arrangementer

Laster Arrangementer

← Tilbake til Arrangementer

Digitalt møte

mai 2020

Digital DelingsArena; Hjemmekontor og digitalisering – tillit og kontroll

12. mai 2020 @ 12:00 - 12:45

Hva gjør pålagt hjemmekontor og økt digitalisering med måten vi leder og samhandler på? Har vi tillit til at jobben…

Les mer »

Høydepunktene fra verdens største VDC-sertifiseringskurs – gratis webinar (Les mer…)

15. mai 2020 @ 10:30 - 12:00

I nesten ett år har over 200 deltaleker med støtte fra 10 mentorer fra hele bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen gjennomført en utviklende og krevende VDC-sertifisering fra NTNU og Stanford. Webinaret oppsummer sertifiseringsløpet med praktiske eksempler fra VDC-prosjekter, info om global satsning (Norge er størst!) og erfaringer fra de 10 mentorene.

Les mer »

BAE Webinar: ReHub – en plattform for sirkulærøkonomi/ombruk av byggematerialer, Sunniva Baarnes (Les mer…)

15. mai 2020 @ 14:00 - 14:45

Velkommen til nok et gratis BAE-webinar.  Denne gangen med Sunniva Baarnes i Rambøll. ------------------------------------------------------ Dagens tema er «ReHub – en…

Les mer »

KA VDC som lunsjseminar: Erfaringer fra verdens største kompetanseløft innen VDC-utdanning (Les mer…)

19. mai 2020 @ 12:00 - 12:45

Dette er en del av «KunnskapsArena (KA) VDC» for erfaringsdeling og kunnskaps-påfyll. Nettbasert for tiden – så du må ordne lunsj selv. Håper du kan bli med!

Dagens tema:
Erfaringer fra verdens største kompetanseløft innen VDC-utdanning. 200 deltakere har gjennomført et ettårig utdanningsløp i samarbeid med NTNU og Stanford

Les mer »

Ny KunnskapsArena: AI i prosjekter. Les mer…

26. mai 2020 @ 12:00 - 12:45

«KunnskapsArena (KA) AI i prosjekter» skal gi erfaringsdeling og kunnskaps-påfyll. Vi har hatt en digital samling (17. april) som en forsiktig start.  Dette ga mersmak og derfor etablerer vi nå en fast KA innen dette temaet, under ledelse av professor Nils Olsson, NTNU.

- Demonstrasjon av AI i design- og tidligfase av prosjekter, med eksempler fra samarbeidspartnere i Spania.
- Erfaringsutveksling og innspill på "KA - AI i prosjekter"

Les mer for utfyllende informasjon og påmelding.

Les mer »

KA Digital samhandling – lunsjseminar om Modellmodenhetsindeks MMI (Les mer…)

28. mai 2020 @ 12:00 - 12:45

Dette er en del av «KunnskapsArena (KA) Digital samhandling» for erfaringsdeling og kunnskaps-påfyll. Nettbasert for tiden – så du må ordne lunsj selv. Håper du kan bli med!

Dagens tema:
Modellmodenhetsindeks MMI – erfaringer bra bygg  og videre utvikling en ny MMI for infrastruktur/anlegg.

Les mer for utfyllende informasjon og påmelding.

Les mer »

juni 2020

KA VDC – lunsjseminar – VDC på norsk (Les mer…)

4. juni 2020 @ 12:00 - 12:45

Dette er en del av «KunnskapsArena (KA) VDC» for erfaringsdeling og kunnskaps-påfyll. Nettbasert for tiden – så du må ordne lunsj selv. Håper du kan bli med!

Bakgrunnen for dagens tema er Prosjekt Norge har mange som har jobbet med integrerte prosjekter (Integrating Project Delivery, IPD). I tillegg har over 200 fagpersoner i nesten ett år gjennomført VDC sertifisering.

VDC på norsk: Hvordan utvikle et faglig VDC miljø – Samarbeid med andre fagmiljøer

Tema i dette korte KA VDC-seminaret:

- Kort presentasjon av status for VDC kompetanse i Norge og internasjonalt: Over 200 VDC-sertifiserte 15. mai 2020, mange med tidligere sertifisering, og mange med annen type IPD/VDC kompetanse
- Kort oversikt over ulike «arenaer» for erfaringsdeling
- Samarbeid med andre fagmiljøer om felles aktiviteter
- Presentasjon av videre planer for etablering av ett norsk VDC-fagmiljø

Her legger vi opp til innspill og forslag fra dere, nå og etter seminaret.

Les mer »

KA – KunnskapsArena Porteføljestyring Tema: Eierstyring

10. juni 2020 @ 09:00 - 11:00

Eierstyring i prosjektporteføljer fra et strategisk og forretningsmessig perspektiv v/Jon Lereim
Problemstillinger knyttet til eierstyring i porteføljer fra et forskningsmessig ståsted v/Ole Jonny Klakegg, NTNU

Møtet vil avholdes i Zoom.

Les mer »

Ny KunnskapsArena: Sikkerhet i prosjekter – må dessverre utsettes til august. Les mer…

11. juni 2020 @ 12:00 - 12:45

Er det noe galt med risikomatriser? Kan de brukes hensiktsmessig som beslutningsstøtte?

Forskningslitteraturen peker på flere svakheter ved risikomatriser, som står sentralt i vurdering av ulykkesrisiko i BA-prosjekter. Dette inkluderer bl.a. vilkårlige akseptkriterier, basert på subjektive evalueringer, og de tar ikke hensyn til usikkerhet og manglende detaljeringsnivå. På den annen side peker også litteraturen på en rekke styrker ved risikomatrisen, som : lett forståelig, grafisk fremstilling, involverende, gir transparente beslutningsprosesser m.m.

Eirik Alberechtsen vil lede denne nye KunnskapsArenaen. Bli med fra starten.

Les mer »

Forskersamling – med innspill/deltakelse fra Prosjekt Norges partnere

15. juni 2020 @ 12:00 - 15:00

15. juni avholdes det årlige møtet for de akademiske partnerne for å diskutere nye forskningsprosjekter og planlegge arbeidet med søknader…

Les mer »

KA Digital samhandling – lunsjseminar om BIM kompetanse (Les mer…)

16. juni 2020 @ 12:00 - 12:45

Dette er en del av «KunnskapsArena (KA) Digital samhandling» for erfaringsdeling og kunnskaps-påfyll. Nettbasert for tiden – så du må ordne lunsj selv. Håper du kan bli med!

Dagens tema er todelt:
- Del 1   BIM-kompetanse
Eilif Hjelseth gir en oversikt over ulik type BIM-kompetanse og hvor denne kompetansen tilbys. Vi vil legge spesielt vekt på bestillerkompetanse. I tillegg vil det være en kort diskusjonsrunde der du gjerne må bidra med dine erfaringer.

- Del 2   Digital modenhet
Prosjekt Norge har gjennomført en studie der de har kartlagt digital modenhet i bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen.  Stein Mjøen presenterer resultatene og tar imot kommentarer.

Neste workshop fokuser på hvordan vi tilbyr – og stiller krav til BIM-leveranser i mindre prosjekter. Her oppfordrer vi dere til å dele erfaringer fra egne prosjekter.

Les mer »

Ny KunnskapsArena: Systematisk ferdigstillelse (Les mer…)

17. juni 2020 @ 12:00 - 14:00

Vi gjennomfører et første møte i onsdag 17. juni klokken 1200-1400.
Teresa Beste fra Statsbygg har analysert effekten av systematisk ferdigstillelse i profilerte byggeprosjekter, og vil dele sine erfaringer og konklusjoner fra analysen som hovedinnlegg på møtet.
Leder for denne arenaen er Tore Aalberg.

Les mer »

Digibuild webinar

19. juni 2020 @ 09:00 - 09:45

Ved Renate Kratochvil, BI. Velkommen til gratis webinar ved Prosjekt Norge, BAE-nettverket, fredag 19. juni 2020 kl 0900-0945 Digibuild -…

Les mer »

august 2020

KunnskapsArena Sikkerhet i prosjekter. Dagens tema: Ulykkesgranskning

19. august 2020 @ 09:00 - 10:00

Læring etter ulykkegranskning. Hvordan lærer vi etter ulykkeshendelser? Ingen ønsker at ulykker og nestenulykker skal inntreffe, men når de gjør…

Les mer »

KA VDC – Webinar «Applied psychology in VDC/construction management»

25. august 2020 @ 14:00 - 15:30

Presented by: Prof. Jacqueline Wheatcroft, University of Gloucestershire, UKdigi https://www.glos.ac.uk/academic-schools/natural-and-social-sciences/staff-profiles/pages/s2116110-jacqueline-wheatcroft.aspx  with assistance of Prof. Eilif Hjelseth (eilif.hjelseth@ntnu.no) and researcher Sujesh…

Les mer »

Lunsjseminar: Bedre bygg med digitale byggeprosjekter

26. august 2020 @ 11:30 - 12:15

På oppfordring blir det en ønskereprise på dette innlegget som Anett Andreassen (Statsbygg) holdt på Prosjekt Norges Partnerforum hos Bane…

Les mer »

september 2020

Partnerforum blir endret til digitalt halvdagsseminar – den 3.9.

3. september 2020 @ 09:00 - 11:45

SISTE 10.08.20: Usikkerhet i forhold smittesituasjonen fremover gjør at vi velger å utsette opplegget på Bygdøy på ubestemt tid - til det er trygt å ha slike samlinger.  Men, hold av 3 september!  Vi vil gjennomføre "Dag 2",  digitalt (kl 09-1145). Tema: Håndtering av prosjekter med krevende interessentbilde. Kl 1230 samme dag blir det mulighet for å delta på et digitalt informasjonsmøte i forbindelse med diskusjon av sentermodellen. Følg med innboksen og kalenderen din.

Les mer »

KunnskapsArena Prosjektplanlegging. Tema: Bedre planlegging og porteføljestyring…

7. september 2020 @ 12:00 - 14:30

"Bedre planlegging med Last Planner og Critical Path Method" og "Portefølje og prosjektstyringsfunksjoner i Oracle Primavera Cloud". Hvis dere har…

Les mer »

Andre arrangement: Webinar på Stanford University- CIFE Summer Program – 15. og 16. sept. – Gratis!

15. september 2020 - 16. september 2020

NTNU og Prosjekt Norge har et samarbeid med Stanford – CIFE og vil informere om at man nå kan delta…

Les mer »

Andre arrangement: Free CII webinar; Use I2PD to Plan and Execute Projects during COVID-19

16. september 2020 @ 18:00 - 19:00

Se mer info under Nyheter.

Les mer »

KA VDC – Hvordan bidrar Virtual Design and Construction til bedre planlegging og gjennomføring av prosjekter?

23. september 2020 @ 14:00 - 15:45

Webinaret legges opp interaktivt med erfaringsdeling, diskusjoner i grupper og presentasjon fra Katrin Johannesdottir og Marius Sortland Myklebust i Skanska.…

Les mer »

Styringsgruppemøte i BAE-programmet

24. september 2020 @ 12:00 - 15:00

Til info. Spørsmål rettes til Siri Merete Bakken eller Ole Jonny Klakegg.

Les mer »

Digital delingsarena: «IPLUSS» – Integrering av Involverende Planlegging og Usikkerhetsstyring

30. september 2020 @ 11:30 - 12:30

Den overordnede ideen i prosjektet IPLUSS er å kombinere Involverende Planlegging (Veidekkes versjon av Last Planner System® (LPS)) og usikkerhetsstyring.…

Les mer »

Andre arrangement: Free CII webinar; Use I2PD to Plan and Execute Projects during COVID-19

30. september 2020 @ 18:00 - 19:00

Info and registration.

Les mer »

oktober 2020

Andre arrangement: Free CII webinar; From Behavior to Results – Finding the Path to Collaborative Scheduling Success

6. oktober 2020 @ 19:00 - 20:00

There’s Still Time to Register for todfays Free Webinar From Behavior to Results – Finding the Path to Collaborative Scheduling Success Tune in to watch RT-362…

Les mer »

KA Digital samhandling – Hvordan stille krav til BIM-leveranser slik at det gir optimal nytte for tidligfase? Meld deg på i dag.

13. oktober 2020 @ 12:00 - 13:55

Forsvarsbygg og Arkitektbedriftene stiller med innlegg fra henholdsvis byggherre- og arkitektperspektivet, mens NTNU tar det prinsipielle perspektivet BIM er blitt…

Les mer »

Andre arrangement: CII webinar – Facility Standardization for Program Success

13. oktober 2020 @ 21:00 - 22:00

Facility Standardization for Program Success. Offering our industry more effective ways to exploit the benefits of standardization Last summer, Research…

Les mer »

Andre arrangement: Free CII webinar – Adapting through Organizational Agility

20. oktober 2020 @ 19:00 - 20:00

To remain successful, organizations must be able to change in a way that creates a new alignment when the environment…

Les mer »

Digital DelingsArena: Læring i prosjektbaserte organisasjoner – Learning in project based organizations. Register today…

22. oktober 2020 @ 09:30 - 10:45

Do we do the same faults over and over again? Is there time and space for learning in projects? Is it important?
This Digital Sharing Arena will be held in English, but please feel free to ask questions in Norwegian. Bassam Hussein, Associate Professor at NTNU / MTP, is the author of the recently published: «Let’s Really Learn from Projects». The aim of the book is to explore the prerequisites for project learning in project-based organizations.

Les mer »

november 2020

OptimalTid – Rett kompetanse på Rett oppgave til Rett tid – Seminar 1 ECI

12. november 2020 @ 08:00 - 11:30

Involvering av rett kompetanse på rett tidspunkt har stor betydning for offentlige investeringer. Det gir bedre løsninger, lavere driftskostnader og…

Les mer »

KunnskapsArena og workshop: Høyt Presterende Team. Meld deg på…

19. november 2020 @ 08:30 - 11:00

Med bakgrunn i Utviklingsprogrammet for Høyt Presterende Team etablerer vi KunnskapsArena HPT for praktisk innovasjon. Avspark 19. november 2020 i Teams. Registrer deg og bli med fra starten - dette blir spennende!

Fakta om KA HPT - KunnskapsArena "Høyt Presterende Team"
- Vi bruker Workshop som arbeidsform
- Her skal vi dele og utveksle egne erfaringer om HPT
- Her skal vi både få og gi inspirasjon OG utfordre etablerte vaner og sannheter
- Her skal vi drive forbedringsarbeid for å utvikle gode praktiske måter å skape HPT
- Målet er også å vise hvordan vi jobber med målrettet FoU for å skape innsikt på hvordan vi kan bedre praksis
- Deltagerne skal selv bidra og lære for å drive eget forbedringsarbeid og fremme HPT i egen organisasjon
- Deltagerne/partnere inviteres til å selv bidra med egne erfaringer og relevante eksempler i fremtidige samlinger

Les mer »

Endringsledelse og digital transformasjon i prosjekter – Del 3: Endring i arbeidsformer og virksomhetsmodeller, ved Torbjørn Larsen. Meld deg på…

25. november 2020 @ 10:00 - 10:45

Eksponentiell utvikling av informasjonsteknologi driver et digitalt paradigmeskifte som endrer rammebetingelsene for samfunns- og arbeidsliv.
Mange virksomheter opplever at deres evne til effektiv læring, problemløsing og utvikling står i veien for raskere innovasjon og økt verdiskaping.  Uten god endrings-evne og flyt i utviklingsarbeidet vil  etterslepet vokse når farten i omgivelsene øker. 
Digital transformasjon er krevende. Digitalisering er IKKE et IT-prosjekt. Det handler om organisasjons- og virksomhetsutvikling.  Krav til radikal innovasjon, utvikling og omstilling under usikre rammebetingelser driver frem behov for nye organisasjons- og arbeidsformer. Disse utfordrer lederskap, kultur og kompetanse i tradisjonelle virksomheter.  Vinnerne i det 21. århundre er profesjonelle, tillits-baserte og lærende kompetansevirksomheter/-nettverk som jobber kontinuerlig og systematisk med å utvikle verdiskapingen sin - i nært samarbeid med omgivelsene og målgruppene de er til for.

Torbjørn Larsen har bakgrunn fra programvareindustrien og har 25 års erfaring fra ledelse og rådgivning i privat og offentlig sektor. Som en av landets mest erfarne teknologiledere har han omfattende erfaring med SW utvikling, digitalisering, organisasjonsutvikling, kulturbygging og transformasjonsledelse.

Les mer »

Tidlig involvering av entreprenør – Del 2: Konkurransepreget dialog og allianser. Meld deg på…

26. november 2020 @ 10:00 - 11:15

Paulos Wondimu: Konkurransepreget dialog

Ola Lædre: Elementer ved allianser

J. Alexander Langlo: Erfaringer fra bruk av alliansemodell i den norske energibransjen

Les mer »

BAE-programmets Partnersamling 2020. Meld deg på…

26. november 2020 @ 13:00 - 15:00

Åpent møte for Prosjekt Norges partnere Dagens faglige innslag er "Høyt presterende team" Et utviklingsprogram støttet av BAE-programmet. Det synes…

Les mer »

desember 2020

OptimalTid – Rett kompetanse på Rett oppgave til Rett tid – 2. Med Dr. Daniel van der Walt og Dr. Eric Scheepbouwer. Meld deg på her…

3. desember 2020 @ 08:00 - 11:30

New studies in a time of engagement (the result of the attached paper + more recent findings) and Introduction to…

Les mer »

KA AI i prosjekter; AI og digital transformasjon, automatisering og interoperabilitet. Meld deg på…

14. desember 2020 @ 10:30 - 11:15

Innledning ved leder i KA AI; Nils Olsson
Kostnadskalkyle som bruksområde, ved David Fürstenberg
- Forskningsresultater fra et vegprosjekt
- Diskusjon

David Fürstenberg, BIM-spesialist i COWI og PhD-kandidat på NTNU. Siden 2018 har David kombinert prosjektarbeid i COWI med forskning på NTNU gjennom en nærings-PhD med tittelen "Information management and digital transformation in AEC projects". Her undersøker han modellbasert kostnadskalkyle i norske infrastrukturprosjekter.

Les mer »

januar 2021

Endringsledelse og digital transformasjon: Del 4: Internorganiserte prosjektteam og digitale endringsreiser

6. januar @ 10:00 - 11:00

Hva innebærer egentlig digital transformasjon for større prosjekter? Hvilke trusler innebærer ny teknologi og hvilke hjelpemidler har vi allerede tilgjengelig…

Les mer »

Forbedringsløsninger som styrker kompetansen og gjennomføringsevnen i prosjekter

12. januar @ 09:00 - 10:00

For rådgivere og konsulenter som er partnere i Prosjekt Norge.

Les mer »

Læring i prosjektbaserte organisasjoner – Del 2: Organisasjonslæring. Med Bassam Hussein

13. januar @ 12:00 - 13:15

Del 2 i Digital DelingsArena om Læring i prosjekter. Med Bassam Hussein.

Les mer »

Digital DelingsArena: Resultater fra forprosjektet «Måling av effekter av digitalisering i den norske byggenæringen»

28. januar @ 09:00 - 10:00

Forskningsfunn, ved professor Ragnhild Kvålshaugen

Les mer »

februar 2021

KA AI i prosjekter; AI for avfallsreduksjon i byggeprosjekter. Meld deg på…

3. februar @ 10:30 - 11:30

Innledning ved leder i KA AI; Nils Olsson
Bruk av AI for avfallsreduksjon i byggeprosjekter, ved stipendiat Sofie Bang
Diskusjon
Oppsummering ved Nils Olsson

Les mer »

Verden i endring – ledelse og transformasjon i store konsern, med Hilde Tonne

18. februar @ 10:00 - 11:00

Digital DelingsArena ved Hilde Tonne, konserndirektør

Les mer »
+ Eksporter arrangementer