Kommende arrangementer

Laster Arrangementer

← Tilbake til Arrangementer

Digitalt møte

november 2020

Endringsledelse og digital transformasjon i prosjekter – Del 3: Endring i arbeidsformer og virksomhetsmodeller, ved Torbjørn Larsen. Meld deg på…

25. november @ 10:00 - 10:45

Eksponentiell utvikling av informasjonsteknologi driver et digitalt paradigmeskifte som endrer rammebetingelsene for samfunns- og arbeidsliv.
Mange virksomheter opplever at deres evne til effektiv læring, problemløsing og utvikling står i veien for raskere innovasjon og økt verdiskaping.  Uten god endrings-evne og flyt i utviklingsarbeidet vil  etterslepet vokse når farten i omgivelsene øker. 
Digital transformasjon er krevende. Digitalisering er IKKE et IT-prosjekt. Det handler om organisasjons- og virksomhetsutvikling.  Krav til radikal innovasjon, utvikling og omstilling under usikre rammebetingelser driver frem behov for nye organisasjons- og arbeidsformer. Disse utfordrer lederskap, kultur og kompetanse i tradisjonelle virksomheter.  Vinnerne i det 21. århundre er profesjonelle, tillits-baserte og lærende kompetansevirksomheter/-nettverk som jobber kontinuerlig og systematisk med å utvikle verdiskapingen sin - i nært samarbeid med omgivelsene og målgruppene de er til for.

Torbjørn Larsen har bakgrunn fra programvareindustrien og har 25 års erfaring fra ledelse og rådgivning i privat og offentlig sektor. Som en av landets mest erfarne teknologiledere har han omfattende erfaring med SW utvikling, digitalisering, organisasjonsutvikling, kulturbygging og transformasjonsledelse.

Les mer »

Tidlig involvering av entreprenør – Del 2: Konkurransepreget dialog og allianser. Meld deg på…

26. november @ 10:00 - 11:15

Paulos Wondimu: Konkurransepreget dialog

Ola Lædre: Elementer ved allianser

J. Alexander Langlo: Erfaringer fra bruk av alliansemodell i den norske energibransjen

Les mer »

BAE-programmets Partnersamling 2020. Meld deg på…

26. november @ 13:00 - 15:00

Åpent møte for Prosjekt Norges partnere Dagens faglige innslag er "Høyt presterende team" Et utviklingsprogram støttet av BAE-programmet. Det synes…

Les mer »

desember 2020

OptimalTid – Rett kompetanse på Rett oppgave til Rett tid – 2. Med Dr. Daniel van der Walt og Dr. Eric Scheepbouwer. Meld deg på her…

3. desember @ 08:00 - 11:30

New studies in a time of engagement (the result of the attached paper + more recent findings) and Introduction to…

Les mer »

KA AI i prosjekter; AI og digital transformasjon, automatisering og interoperabilitet. Meld deg på…

14. desember @ 10:30 - 11:15

Innledning ved leder i KA AI; Nils Olsson
Kostnadskalkyle som bruksområde, ved David Fürstenberg
- Forskningsresultater fra et vegprosjekt
- Diskusjon

David Fürstenberg, BIM-spesialist i COWI og PhD-kandidat på NTNU. Siden 2018 har David kombinert prosjektarbeid i COWI med forskning på NTNU gjennom en nærings-PhD med tittelen "Information management and digital transformation in AEC projects". Her undersøker han modellbasert kostnadskalkyle i norske infrastrukturprosjekter.

Les mer »
+ Eksporter arrangementer