Standard Norge standardiseringskomite SN/K 372 Steg og leveranser i byggeprosessen begynner nå å utarbeide en Norsk Standard. Dette skal bli et nytt og bedre grunnlag for å sikre god informasjonsflyt, rettidige beslutninger og bedre koordinering av partene i byggeprosessen. Standarden skal beskriver prosessene og leveransene i byggeprosessen, og skal være uavhengig av gjennomføringsmodell. Standarden skal være anvendelig for både bygge- og anleggsprosjekter.

Siri Heyerdahl Augdal, Cowi, er leder for komitéen som nettopp har startet sitt arbeid som etter planen skal være ferdig innen tre år. Et av grunnlagene for arbeidet er stegnormen Neste steg som en arbeidsgruppe tilknyttet BAE-programmet laget for Bygg21 – les mer her.

 

Lenke til resultatet her: https://www.prosjektnorge.no/forskning/aktive-prosjekter/bygg21-neste-steg/