Forskningsprosjektene SpeedUp og Samtidig Plan og Prosjektering i samferdselsprosjekter arrangerte 20. februar fellesseminar med utveksling av forskningsresultater og diskusjon om videre problemstillinger. Begge prosjektene ser på virkemidler for raskere og mer effektive prosjekter og har høstet nyttige lærdommer og resultater.

Deltakere i seminaret kom fra EPSIS, Metier OEC, Multiconsult, Norges Forskningsråd, NTNU, OPAK, Rambøll, SINTEF, Statens vegvesen, Vegdirektoratet, Sweco, Trimble, ViaNova og ÅF. Bane NOR hører også med i laget.

Resultater fra prosjektene vil presenteres på årets høstkonferanse på Meet Ullevaal:

Link til SpeedUp