Hvordan lykkes offentlige virksomheter i ta kontroll over egen IT-utvikling og å etablere autonome, selvorganiserende team? Er dette i det hele tatt mulig under et regime som er i utgangspunktet er hierarkisk, budsjettdrevet og kontrollerende?

Ja, det finnes etter hvert gode eksempler, og en del av disse vil presentere sine erfaringer på dette seminaret.

Se programmet her…