Alle fagarbeidere i Skanska vil innen utgangen av året være satt opp med smarttelefoner med et sett av app’er som gjør at de kan gjøre en rekke arbeidsoperasjoner digitalt.

Les mer på Bygg.no…..