Vil du bygge opp din kompetanse innenfor tidlig entreprenør-involvering?

Det pågående Prosjektet Optimaltid har nå frigitt de siste 4 opptakene fra 2020 under Optimaltid – kunnskapsstoff

Versågod:

Om tidlig entreprenørinvolvering, erfaringer fra Norge og internasjonalt:

5. Tidlig entreprenør involvering: Måter å gjøre det på. Del 1, Paulos Wondimu, Statens vegvesen (30 minutt)

6. Del 2, Paulos Wondimu, Statens vegvesen (30 minutt)

Om tidlig entreprenørinvolvering, erfaringer fra New Zealand:

7. Early Contractor Involvement, when is Early? Daniel van der Walt, University of Canterbury, New Zealand (40 minutt)

8. ECI, 10 years on, experiences from NZ. Eric Scheepbouwer, University of Canterbury, New Zealand (40 minutt)

 

I tillegg er det en ny webinarserie under produksjon.  Følg med til høsten.

Kontakt Ole Jonny Klakegg ved spørsmål.