Vil du bygge opp din kompetanse innenfor tidlig entreprenør-involvering?

Det pågående Prosjektet Optimaltid har frigitt 2 opptak under Optimaltid – kunnskapsstoff

Versågod!

1. Bærekraftig mobilitet, Ole Jonny Klakegg, NTNU (20 minutt)

2. Rett kompetanse på rett oppgave til rett tid, Ole Jonny Klakegg, NTNU (20 minutt)

 

Kontakt Ole Jonny Klakegg ved spørsmål.