Vi gratulerer sjefforskerne Torgeir Dingsøyr og Nils Brede Moe ved SINTEF Digital som er tildelt SINTEFs pris for fremragende forskning. De får prisen for sine studier av hvordan store IT-prosjekt har gjort bruk av metoden «smidig utvikling» – det vil si bitvis spesifisering, utvikling og testing av nye IT-systemer.

Denne forskningen har gitt verden ny viten om hvordan store IT-prosjekter bør organiseres for å lykkes. Nå er hoved-duoen bak disse funnene belønnet med SINTEFs forskningspris på 150 000 kroner for sitt nybrottsarbeid. Suksessoppskriften prisvinnerne beskriver er relevant også for annet kunnskaps-arbeid. Spesielt innenfor prosjektledelse er det nå stor interesse for grepene IT-bransjen har tatt.

Les hele saken i sintef.no.