Seminaret om omstrukturering og drift av fylkesveiene den 29 nov. i Oslo nærmer seg – har du husket å melde deg på?

Denne omstrukturering vil berøre både de offentlige etatene som Statens vegvesen, Nye veier og Mesta, samtidig som entreprenører over hele landet blir berørt av endrede oppdragsgivere. I tillegg vil fylkene få en betydelig tilvekst i sin prosjektportefølje, noe som også vil kreve betydelig oppgradering i volum og kompetanse.

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen og Mestas direktør Kurt Opseth kommer i tillegg til representanter fra entreprenørsiden ved bl.a. Veidekkes konserndirektør Lars Erik Lund og mange representanter fra de ulike fylkeskommunene.

SVV som stor prosjekteier har gjennom lang tid prøvd ut og evaluert ulike prosjekt-/kontraktsmodeller og landet på noen standarder som passer den etaten som byggherre. Når fylkeskommunene skal ta over ansvaret for en stor andel av prosjektporteføljen vil disse ha en annen erfaringsbakgrunn, kompetanse, systemer og rutiner, og det er dermed på ingen måte sikkert at de samme modellene anvendt av SVV vil passe for disse. Vi har også sett de siste årene at en annen “utfordrer”, Nye Veier, har valgt en noe annerledes strategi og modeller, basert på deres forutsetninger. Hva vil være egnet for fylkeskommunene?

Seminaret avholdes på Meet Ullevaal Stadion 29.11.2018 kl. 09.00 – 15.30

Program finner du her…

Meld deg på her…