Seminar om hvordan unngå konflikter og tvister:

Prosjekt Norge og RIF er innforstått med at konfliktmengden innen prosjektbasert virksomhet er alt for stor. Dette har vi tatt konsekvensen av og inviterer til et seminar 22. oktober i RIF’s lokaler i Oslo kl. 10.00 – 14.30, hvor vi setter fokuset på:

  • Hvilke kostnader påfører konflikter og tvister de berørte parter og samfunnet for øvrig. Når konflikten oppstår blir det bare tapere.
  • Hvorfor oppstår konflikter? Utilstrekkelig anskaffelsesregime, mangelfull kostnadskontroll og risikostyring, feil bruk av kontraktsmaler?
  • Hvordan skape bedre tillit mellom utbygger og leverandører? Tillit kommer ikke av seg selv – det må skapes, og har en høy verdi.
  • Hvordan forebygge konflikter – bedre anskaffelsesregime, bedre kommunikasjon i forhandlinger og mer hensiktsmessige kontrakter?
  • Hvordan løse allerede oppståtte konflikter og tvister? – Erfaringer viser at mekling er lite brukt, men at dette er svært effektivt og kostnadsbesparende.

Foruten RIF og Prosjekt Norge er vi så heldige at vi har fått med oss
Bjørn Børseth – Nye veier
Kari Sandberg – EBA
Ole Petter Thunes – Rambøll
Egil Skavang – Arkitektbedriftene i Norge
Statens vegvesen – Bettina Sandvin

Agenda vil komme etter ferien.

Arrangementet er åpen for alle, så sett av datoen i kalenderen nå. Husk at konflikter skaper bare tapere, fordi det koster så uhorvelig mye.

Påmeldingsfrist: 14. oktober. (Meld deg på i dag. Påmeldingen kan enkelt endres)

 

PÅMELDING SEMINAR