Prosjektkonferanser

Prosjekt Norge arrangerer sin store årlige prosjektkonferanse i november hver år.

Mellom 2-300 prosjekteiere og medarbeidere deltar hvert år på konferansen. Programmet tar for seg temaer som berører menneskelig samhandling, ledelse, gevinstrealisering, gjennomføring, interaksjonen menneske/teknologi m.m. Faglig sett er konferansen en viktig arena hvor store og små aktører møtes for å lære av hverandre, utveksle synspunkter og bygge nettverk.

Prensentasjoner fra siste konferanse: Prosjekt 2018

Kommende konferansedatoer er: