Prosjektkonferanser

Prosjekt Norge arrangerer sin store årlige prosjektkonferanse

Mellom 2-300 prosjekteiere og medarbeidere deltar hvert år på konferansen. Programmet tar for seg temaer som berører menneskelig samhandling, ledelse, gevinstrealisering, gjennomføring, interaksjonen menneske/teknologi m.m. Faglig sett er konferansen en viktig arena hvor store og små aktører møtes for å lære av hverandre, utveksle synspunkter og bygge nettverk. Presentasjoner fra siste konferanse finner du her: Prosjekt 2019 – 20-års jubiluem

Vi jobber stadig for å tilby våre partnere andre arenaer med aktuelt program innen prosjektledelse.  Følg med på nyhetene og kalenderen her på hjemmesiden vår,  nyhetsbrev/invitasjoner så får du informasjonen først.

Prosjekt 2021 med tema: Deling, ble dessverre avlyst, grunnet Covid-19-situasjonen.

Kommende konferansedatoer er: