Prosjektkonferanser

Prosjekt Norge arrangerer sin store årlige prosjektkonferanse på Meet Ullevaal

Mellom 2-300 prosjekteiere og medarbeidere deltar vanligvis på konferansen. Programmet tar for seg temaer som berører menneskelig samhandling, ledelse, gevinstrealisering, gjennomføring, interaksjonen menneske/teknologi, bærekraft m.m. Faglig sett er konferansen en viktig arena hvor store og små aktører møtes for å lære av hverandre, utveksle synspunkter og bygge nettverk.

Prosjekt 2022, Bærekraft i, og med prosjekter, ble etter 2 års pandemipause endelig avholdt den 2. juni .  Oppsummering og presentasjoner finner du her.

Presentasjoner fra jubileumskonferansen 2019 finner du her: Prosjekt 2019 – 20-års jubiluem

Vi jobber stadig for å tilby våre partnere andre arenaer med aktuelt program innen prosjektledelse.  Prosjekt 2023 planlegges for høsten -23. Følg med på nyhetene og kalenderen her på hjemmesiden vår.  Det beste er å abonnere på nyhetsbrev/invitasjoner så får du informasjonen først.