Årets prosjektkonferanse løfter to vesentlige tema:

  1. Hvilken ledelse og samhandling gir effektive prosjektprosesser? Hvordan lykkes med effektivt samarbeid i hele verdikjeden? Hvordan få mennesker og teknologi til å spille godt sammen?
  2. Gevinstrealisering, hvordan ta ut mer effekt av prosjektene våre? Og hvordan skaper vi disse sammen?

 

PÅMELDING HER

Registrering

Menneske og teknologi: Samspill eller knuter på tråden?
Thomas Hylland Eriksen, filosof, forfatter og professor UIO
Samhandling i olje- og gassindustrien. Hva gir konkurransekraft inn i fremtiden?
Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, adm. dir. i Norsk Olje og Gass
Hvordan yte ditt aller beste sammen med andre? Om mestring i prosjekt
Anne Grethe Solberg, forfatter og ledelsesforsker
Kaffe og nettverking

Strøm 1: Samhandling som virkelig funker

Strøm 2: Sammen mot gevinst

Samhandling - Når planen blir problemet
Kim van Oorschot, professor BI
Gevinstrealisering: Kultur for endring og samskaping – T2 Gardermoen (Årets prosjekt 2017)
Liv Karin Sundsvold, avdelingssjef driftskoordinering/ORAT
Tillit - den viktigste valutaen i et prosjekt.
Ole-Petter Thunes, adm.dir. Rambøll
Nytten av hyppige leveranser og tverrfaglig team. Hvordan?
Rune Danielsen, prosjektleder Statens pensjonskasse
Hvordan ta ut potensialet av helt nye kontrakt- og samarbeidsformer i samferdselssektoren?
Bjørn Andersen, professor, NTNU, Prosjekt Norge og Jan Erik Hoel, Trimble
Hvordan vet vi hva som gir gevinster? Styring mot gevinster i en usikker verden
Magne Jørgensen, professor UIO, Prosjekt Norge
LUNCH

Strøm 1: Nytten av samhandling

Strøm 2: Nyttige ledere: 2+ 2 blir 5

Integrert samhandling i praksis? Beste praksis fra sykehuset i Tønsberg m. IPD (integrated-project-delivery)
Tom Einertsen, prosjektdirektør
Samhandling Prosjekteier og prosjektleder – grunnlaget for prosjektsuksess?
Morten Bjerkan, leder prosjektkontoret i NTE Nett AS
«Høydedrag fra SpeedUP-prosjektet og erfaringer fra implementering av Integrated Concurrent Engineering»
Reidar Gjersvik og Margit Hermundsgård, tegn_3/ÅF Enginering
Den myke sidens hardtslående effekter. Endringsledelse i praksis
Therese Bermann Fischer, prosjektleder Skatteetaten
Nytt nasjonalmuseum i hurtigfart – styring av tidsusikkerhet
Yvonne Cecilie Bjerke, kvalitetsleder i Statsbygg og Agnar Johansen, seniorforsker Sintef, Prosjekt Norge
Så hva er ledelse for kunnskapsdeling i prosjekter?
Ragnhild Kvålshaugen, professor BI
Kaffe og nettverking

Årets prosjekt
Blomstrende medarbeidere og støttende lederstil i prosjekter. Når funger det og når er det bullshit?
Anders Dysvik, professor BI
Modernisering av IKT i NAV: produktutvikling i en offentlig virksomhet. Hvordan lykkes med virkelige endringer i systemer og kulturer?
Ola Furu, avd.dir NAV
Kaffe og nettverking

Finale: Prosjekter i G-dur og V-stil
Jan-Henry Hansen adm.dir. OPAK, Harald V. Nikolaisen adm.dir. Statsbygg, Wolfgang Plagge, professor Norges Musikkhøgskole m/fl.