Årets prosjektkonferanse løfter to vesentlige tema:

  1. Hvilken ledelse og samhandling gir effektive prosjektprosesser? Hvordan lykkes med effektivt samarbeid i hele verdikjeden? Hvordan få mennesker og teknologi til å spille godt sammen?
  2. Gevinstrealisering, hvordan ta ut mer effekt av prosjektene våre? Og hvordan skaper vi disse sammen?

 

PÅMELDING HER

Sponsorer

Medarrangører

Registrering

Åpning av årets prosjektkonferanse
Anne Live Vaagaasar, Førsteamanuensis BI, Prosjekt Norge
Menneske og teknologi: Samspill eller knuter på tråden?
Thomas Hylland Eriksen, filosof, forfatter og professor UIO
Samhandling i olje- og gassindustrien. Hva gir konkurransekraft inn i fremtiden?
Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, adm. dir. i Norsk Olje og Gass
Hvordan yte ditt aller beste sammen med andre? Om mestring i prosjekt
Anne Grethe Solberg, forfatter og ledelsesforsker
Kaffe og nettverking

Strøm 1: Samhandling som virkelig funker

Strøm 2: Sammen mot gevinst

Samhandling - Når planen blir problemet
Kim van Oorschot, professor BI
Gevinstrealisering: Kultur for endring og samskaping – T2 Gardermoen (Årets prosjekt 2017)
Liv Karin Sundsvold, avdelingssjef driftskoordinering/ORAT
Tillit - den viktigste valutaen i et prosjekt.
Ole-Petter Thunes, adm.dir. Rambøll
Nytten av hyppige leveranser og tverrfaglig team. Hvordan?
Rune Danielsen, prosjektleder Statens pensjonskasse
Hvordan ta ut potensialet av helt nye kontrakt- og samarbeidsformer i samferdselssektoren?
Bjørn Andersen, professor, NTNU, Prosjekt Norge, Jan Erik Hoel, Trimble og Astrid Torsteinson, Principal Consultant, Epsis
Hvordan vet vi hva som gir gevinster? Styring mot gevinster i en usikker verden
Magne Jørgensen, professor UIO, Prosjekt Norge
LUNCH

Strøm 1: Nytten av samhandling

Strøm 2: Nyttige ledere: 2+ 2 blir 5

Integrert samhandling i praksis? Beste praksis fra sykehuset i Tønsberg m. IPD (integrated-project-delivery)
Tom Einertsen, prosjektdirektør
Samhandling Prosjekteier og prosjektleder – grunnlaget for prosjektsuksess?
Morten Bjerkan, leder prosjektkontoret i NTE Nett AS
«Høydedrag fra SpeedUP-prosjektet og erfaringer fra implementering av Integrated Concurrent Engineering»
Reidar Gjersvik og Margit Hermundsgård, tegn_3/ÅF Enginering
Den myke sidens hardtslående effekter. Endringsledelse i praksis
Therese Bermann Fischer, prosjektleder Skatteetaten
Nytt nasjonalmuseum i hurtigfart – styring av tidsusikkerhet
Yvonne Cecilie Bjerke, kvalitetsleder i Statsbygg og Agnar Johansen, seniorforsker Sintef, Prosjekt Norge
Så hva er ledelse for kunnskapsdeling i prosjekter?
Ragnhild Kvålshaugen, professor BI
Kaffe og nettverking

Årets prosjekt
Blomstrende medarbeidere og støttende lederstil i prosjekter. Når funger det og når er det bullshit?
Anders Dysvik, professor BI
Modernisering av IKT i NAV: produktutvikling i en offentlig virksomhet. Hvordan lykkes med virkelige endringer i systemer og kulturer?
Ola Furu, avd.dir NAV
Kaffe og nettverking

Bygg 21 - utdeling av priser
Finale: Prosjekter i G-dur og V-stil
Jan-Henry Hansen adm.dir. OPAK, Harald V. Nikolaisen adm.dir. Statsbygg, Wolfgang Plagge, professor Norges Musikkhøyskole og sangerne Espen Solsbak og Elisabeth Gimmestad.