Tvister kan lettere unngås ved veloverveid entreprisestrategi.

Johannes Meyer-Myklestad, advokat, Selmer foredro under tittelen «Tvister i anleggsbransjen – særlig om utfordringer for utenlandske aktører”. Han berørte både hvordan tvister oppstår, og enda viktigere, hvordan man kan unngå tvister. Mht utenlandske aktører snakket han om hvilke spesielle utfordringer disse møter i Norge, og avsluttet med råd for å løse tvister.

Anleggsbransjen er en «marginbransje» hvor byggherreoppfatninger og entreprenøroppfatninger kan bli satt opp mot hverandre. I Norge legger vi vekt på ordenes alminnelige mening i avtalens ordlyd, med unntak av fagtermer. For internasjonale kontrakter krever dette mer tydelighet, færre skjønnsmessige rammer, klarere rettslige standarder, samtidig som vi må kommunisere alle forventninger – også de vi tar for gitt.

Tvister kan lettere unngås ved veloverveid entreprisestrategi. Ikke bruke gamle kontrakter, og gjør kontraktene så klare og tydelig som mulig. Vær tydelig på ønsker du ikke kan levere og kommuniser forventninger tydelig. Spesielt ved utenlandske tilbydere må man være oppmerksomme på at er tilbudene «for» gode er det et faresignal. Sjekk egenkapitalsituasjon og likviditet, fordi garantier er ikke nok.

Hold øye med kontrakten og dens forpliktelser og pass på alle frister. Ha gode systemer for kontraktsoppfølging og reklamasjonsbefaringer osv. Et vellykket sluttoppgjør krever en godt organisert gjennomføring og planlegging underveis. Ved internasjonalt samarbeid vær oppmerksom på kulturforskjeller i bruke og tolkning av kontrakter.

Kommunikasjon er avgjørende i byggefasen når det gjelder gjennomføring, endringer, fremdrift, utfordringer o.l. Når uhellet er ut så er det avgjørende hvordan oppdragsgiver og leverandører agerer. Kan digitalisering forbedre denne kommunikasjonen? Kan digitalisering gjør kommunikasjon så enkel at man glemmer nødvendig dokumentasjon på det kommuniserte?

Ved sluttoppgjørsfasen er det viktig at man har forstått reglene godt nok. Taktiske posisjoner og dialoger må være åpne og avklart i tillegg til hvordan partene samhandler og forhandler.

Tvisteløsninger deles gjerne inn i Uformelle og Formelle tvisteløsninger. Det første baserer seg på dialog og forhandlinger. Fører slik dialog ikke frem ender man oftest opp med mer formelle prosesser hvor både domstolene og meklingsråd kan styre prosessen. Løser ikke det tvisten ender man ofte opp i voldgift.

Til slutt er det grunn til å stille spørsmål om hvorfor Oppmenn/Eksperter ikke blir mer brukt i tvisteløsning– kanskje det kunne bidratt til at man løste tvisten ved å overlate prosessen til en nøytral fagkyndig?

 

Ønsker dere å være en del at Prosjekt Norges utviklende fagmiljø er du velkommen til å ta kontakt med senterledelsen for mer informasjon om hvordan man kan bli partner.