Søke om midler til forskningsprosjekt – kort versjon

  1. Prosjektets tittel og hvem som søker
  2. Prosjektets idé og utløsende behov
  3. Prosjektets leveranse (husk å beskrive eventuelle pilotprosjekter)
  4. Effekter og etterbruk
  5. Forutsetninger og usikkerhet
  6. Organisering
  7. Plan for finansiering og gjennomføring

 

Vær så spesifikk som mulig. Sendes til Senterleder i PN