Partnere, kategorier & styret

Partnernes viktigste oppgave er å bidra til at ny forskningsbasert kunnskap får relevans, slik at man sammen skaper fremtidsrettet utvikling innen fagområdet prosjektledelse.

Senteret kan knytte til seg partnere fra norsk næringsliv og forvaltning.

Disse partnerne yter et årlig bidrag til Senterets virksomhet. Størrelsen på bidraget er avhengig av hvilken kategori partneren tilhører. Sentrets har i tillegg NTNU, Handelshøyskolen BI, SINTEF, NMBU og UiA som akademiske partnere.

Akademiske-og næringslivspartnere i Prosjekt Norge

KATEGORI 1KATEGORI 2KATEGORI 3KATEGORI 4AKADEMIA
Prosjekteiere, bestillere av oppdrag samt store totalleverandørerUtførende bedrifter som påtar seg leveranseansvar (f. eks. totalentreprenører og store tverrfaglige rådgivningsbedrifter)Mindre bedrifter som utførende etater, prosjektvirksomheter og interessenter som påtar seg ansvar som leverandør, rådgiver eller innehar roller innen prosjekt-gjennomføringBransjeorganisasjoner og andre ikke-kommersielle nettverksorganisasjoner og interesseforeningerDe akademiske partnere står for driften av senteret og gjennom-føringen av prosjekt-aktiviteten
KATEGORI 1KATEGORI 2KATEGORI 3KATEGORI 4AKADEMIA
AkerBPAF GruppenAsplan ViakArkitektsbedriftene i NorgeNTNU
AVINORKruse Smith EntreprenørDovre Group ConsultingEnergi NorgeBI
Bane NorNorconsultHR ProsjektEntreprenørforeningen Bygg og AnleggSINTEF
EquinorMulticonsultIntersoftRIF Rådgivende Ingeniørers ForeningNMBU
ForsvarsmateriellRambøllKystverketUiA
GasscoSkanskaMetier OEC
Nye VeierSwecoOPAK
Statens VegvesenVeidekkePer Knudsen Arkitektkontor
StatnettSkarpe
StatsbyggVinn Vinn Reklame
SykehusbyggWSP Norge
ÅF Advansia

Styret i Prosjekt Norge

NAVNANSATT HOSFUNKSJON I STYRETKATEGORIVALGT ÅR
Ingrid Dahl HovlandNye veierSTYRELEDER12018
Astri SvenkerudStatnettStyremedlem12018
Harald LundqvistAvinorStyremedlem12018
Alf Kristian HauglandGasscoStyremedlem12018
Linda Sunde EriksenStatsbyggStyremedlem12019
Trond BølvikenVeidekkeStyremedlem22018
Ole-Petter ThunesRambøllStyremedlem22018
Jan Henry HansenOPAKStyremedlem32018
Hanne RønnebergSintefStyremedlemAkademia2018
Per Christian RandgaardAsplan ViakVararepresentant32018