Partnere, kategorier & styret

Partnernes viktigste oppgave er å bidra til at ny forskningsbasert kunnskap får relevans, slik at man sammen skaper fremtidsrettet utvikling innen fagområdet prosjektledelse.

Senteret kan knytte til seg partnere fra norsk næringsliv og forvaltning.

Disse partnerne yter et årlig bidrag til Senterets virksomhet. Størrelsen på bidraget er avhengig av hvilken kategori partneren tilhører. Sentrets har i tillegg NTNU, Handelshøyskolen BI, SINTEF, NMBU og UiA som akademiske partnere.

Akademiske-og næringslivspartnere i Prosjekt Norge

KATEGORI 1KATEGORI 2KATEGORI 3KATEGORI 4KATEGORI 5AKADEMIA
Prosjekteiere, bestillere av oppdrag samt store totalleverandører.Utførende bedrifter som påtar seg leveranseansvar (for eksempel totalentreprenører og store tverrfaglige rådgivningsbedrifter).Innrettet mot mindre bedrifter, som utførende etater, prosjektvirksomheter og interessenter som påtar seg ansvar som leverandør, rådgiver eller innehar roller innen prosjekt-gjennomføring. Bransjeorganisasjoner og andre ikke-kommersielle nettverksorganisasjoner og interesseforeninger.Kommunesektoren og mindre offentlige organisasjonerDe akademiske partnere står for driften av senteret og gjennom-føringen av prosjekt-aktiviteten
PARTNERE,
KATEGORI 1
PARTNERE,
KATEGORI 2
PARTNERE,
KATEGORI 3
PARTNERE,
KATEGORI 4
PARTNERE,
KATEGORI 5
PARTNERE,
AKADEMIA
AvinorKruse Smith EntreprenørAtkins NorgeArkitektsbedriftene i NorgeNTNU
Bane NORMulticonsultDovre Group ConsultingEntreprenørforeningen, Bygg og AnleggBI
ForsvarsmateriellRambøllHR ProsjektSINTEF
GasscoSwecoIntersoftNMBU
Nye VeierVeidekkeKystverketUiA
SkanskaMetier OEC
Statens VegvesenOPAK
StatnettSkarpe
StatoilWSP Norge
StatsbyggÅF Advansia
Sykehusbygg
TelenorMometo

Styret i Prosjekt Norge

NAVNANSATT HOSFUNKSJON I STYRETKATEGORIVALGT ÅR
Ingrid Dahl HovlandNye veierSTYRELEDER12018
Astri SvenkerudStatnettStyremedlem12018
Harald LundqvistAvinorStyremedlem12018
Alf Kristian HauglandGasscoStyremedlem12018
Synnøve SandbergStatsbyggStyremedlem12018
Trond BølvikenVeidekkeStyremedlem22018
Ola Petter ThunesRambøllStyremedlem22018
Jan Henry HansenOPAKStyremedlem32018
Hanne RønnebergSintefStyremedlemAkademia2018
Per Christian RandgaardWSPVararepresentant32018