Partnere, kategorier & styret

Partnernes viktigste oppgave er å bidra til at ny forskningsbasert kunnskap får relevans, slik at man sammen skaper fremtidsrettet utvikling innen fagområdet prosjektledelse.

Senteret kan knytte til seg partnere fra norsk næringsliv og forvaltning.

Disse partnerne yter et årlig bidrag til Senterets virksomhet. Størrelsen på bidraget er avhengig av hvilken kategori partneren tilhører. Sentrets har i tillegg NTNU, Handelshøyskolen BI, SINTEF, NMBU og UiA som akademiske partnere.

Akademiske-og næringslivspartnere i Prosjekt Norge

PARTNERE,
KATEGORI 1
PARTNERE,
KATEGORI 2
PARTNERE,
KATEGORI 3
PARTNERE,
KATEGORI 4
PARTNERE,
AKADEMIA
Prosjekteiere, bestillere av oppdrag samt store totalleverandører.Utførende bedrifter som påtar seg leveranseansvar (for eksempel totalentreprenører og store tverrfaglige rådgivningsbedrifter).Innrettet mot mindre bedrifter, som utførende etater, prosjektvirksomheter og interessenter som påtar seg ansvar som leverandør, rådgiver eller innehar roller innen prosjekt-gjennomføring. Bransjeorganisasjoner og andre ikke-kommersielle nettverksorganisasjoner og interesseforeninger.De akademiske partnere står for driften av senteret og gjennom-føringen av prosjekt-aktiviteten
KATEGORI 1KATEGORI 2KATEGORI 3KATEGORI 4AKADEMIA
AkerBPAF GruppenAsplan ViakArkitektsbedriftene i NorgeNTNU
AVINORKruse Smith EntreprenørAtkins NorgeEnergi NorgeBI
Bane NorNorconsultDovre Group ConsultingEntreprenørforeningen Bygg og AnleggSINTEF
EquinorMulticonsultHR ProsjektRIF Rådgivende Ingeniørers ForeningNMBU
ForsvarsmateriellRambøllIntersoftUiA
GasscoSkanskaKystverket
Nye VeierSwecoMetier OEC
Statens VegvesenVeidekkeOPAK
StatnettPer Knudsen Arkitektkontor
StatsbyggSkarpe
SykehusbyggVinn Vinn Reklame
WSP Norge
ÅF Advansia

Styret i Prosjekt Norge

NAVNANSATT HOSFUNKSJON I STYRETKATEGORIVALGT ÅR
Ingrid Dahl HovlandNye veierSTYRELEDER12018
Astri SvenkerudStatnettStyremedlem12018
Harald LundqvistAvinorStyremedlem12018
Alf Kristian HauglandGasscoStyremedlem12018
Linda Sunde EriksenStatsbyggStyremedlem12019
Trond BølvikenVeidekkeStyremedlem22018
Ole-Petter ThunesRambøllStyremedlem22018
Jan Henry HansenOPAKStyremedlem32018
Hanne RønnebergSintefStyremedlemAkademia2018
Per Christian RandgaardAsplan ViakVararepresentant32018