Partnere, kategorier & styret

Partnernes viktigste oppgave er å bidra til at ny forskningsbasert kunnskap får relevans, slik at man sammen skaper fremtidsrettet utvikling innen fagområdet prosjektledelse.

Senteret kan knytte til seg partnere fra norsk næringsliv og forvaltning.

Disse partnerne yter et årlig bidrag til Senterets virksomhet. Størrelsen på bidraget er avhengig av hvilken kategori partneren tilhører. Sentrets har i tillegg NTNU, Handelshøyskolen BI, SINTEF, NMBU og UiA som akademiske partnere.

Akademiske-og næringslivspartnere i Prosjekt Norge

KATEGORI 1KATEGORI 2KATEGORI 3KATEGORI 4AKADEMIA
Prosjekteiere, bestillere av oppdrag samt store totalleverandørerUtførende bedrifter som påtar seg leveranseansvar (f. eks. totalentreprenører og store tverrfaglige rådgivningsbedrifter)Mindre bedrifter som utførende etater, prosjektvirksomheter og interessenter som påtar seg ansvar som leverandør, rådgiver eller innehar roller innen prosjekt-gjennomføringBransjeorganisasjoner og andre ikke-kommersielle nettverksorganisasjoner og interesseforeningerDe akademiske partnere står for driften av senteret og gjennom-føringen av prosjekt-aktiviteten
KATEGORI 1KATEGORI 2KATEGORI 3KATEGORI 4AKADEMIA
AkerBPAF GruppenDovre Group ConsultingArkitektsbedriftene i NorgeNTNU
AVINORAsplan ViakHR ProsjektbuildingSMART NorgeBI
Bane NorKruse Smith EntreprenørIntersoftEnergi NorgeSINTEF
EquinorMulticonsultKystverketEBA Entreprenørforeningen Bygg og AnleggNMBU
ForsvarsbyggNorconsultLyse ElnettRIF Rådgivende Ingeniørers ForeningUiA
ForsvarsmateriellRambøllMarstrandSfSBA Samarbeid for sikkerhet i bygg og anleggOslo Met
GasscoSwecoOPAKUiT Norges arktiske universitet
Nye VeierVeidekkeSkarpeUniversitetet i Bergen
Statens VegvesenSporveien
StatkraftT-2 Prosjekt
StatnettVinn Vinn Reklame
StatsbyggWSP Norge
SykehusbyggÅF Advansia

Styret i Prosjekt Norge

NAVNANSATT HOSFUNKSJON I STYRETKATEGORIVALGT ÅR
Petter Eik-AndresenForsvarsmateriellStyremedlem12021
Ståle BrovoldVeidekkeStyremedlem22021
Rune DøsslandSkarpeStyremedlem32021
Håvard StensrudEquinorStyremedlem12020
Linda Sunde EriksenStatsbyggStyreleder12020
Stine UndrumBane NorStyremedlem12020
Tom Baade-MathiesenNorconsultStyremedlem22020
Harald LundqvistAvinorStyremedlem12018
Jan Henry HansenOPAKStyremedlem32018