Relevante kunnskapskilder

Relevante kunnskapskilder innen prosjektledelse:

• Construction Industry Institute (CII) sin Knowledge Base, som inneholder alle rapporter, verktøy, osv. som CII har produsert gjennom flere tiår.

• Project Management Institute (PMI) sin ”bokhandel” med mange produkter innen ulike områder av prosjektledelse.

• Byggekostnadsprogrammet (et stort FoU-program fra 2005-20010 eid av Kommunal og regionaldepartementet (KRD) og rådet for Bygg, Anlegg og Eiendom (BAE-rådet)) sin samling med sluttrapporter fra de gjennomførte forskningsprosjektene.

• Forskningsprogrammet Concept (som skal utvikle kunnskap som sikrer bedre konseptvalg, ressursutnytting og effekt av store statlige investeringer, med et særlig fokus på tidligfasen i prosjektene) sitt bibliotek med publikasjoner, som omfatter bøker, rapporter, osv.

Resultater produsert gjennom forskningsaktiviteten i PS2000/Norsk Senter for Prosjektledelse (forløpere til Prosjekt Norge) og Prosjekt Norge.

ProsjektWiki, en digital ordbok med felles terminologi innen prosjektledelse som ble utviklet under Norsk Senter for Prosjektledelse.

Prosjekteringsportalen, en samling av faglitteratur, presentasjoner, rapporter, verktøy og andre hjelpemiddel vedrørende prosjekteringsledelse og prosjekteringsprosessen.