Post- og besøksadresse:
Prosjekt Norge
c/o Institutt for maskinteknikk og produksjon, NTNU
S.P. Andersens vei 5, 7491 Trondheim

E-post:
senterledelsen@prosjektnorge.no