Hvordan bli partner?

Du kan bli partner i Prosjekt Norge ved å kontakte senterledelsen, så kan vi eventuelt ta et møte for sammen å se på hvilke muligheter som ligger i dette. Deretter får du tilsendt en partneravtale som signeres av dere og senterets eier som er IV-fakultetet ved NTNU.

Senterleder: Bjørn Andersen

Daglig leder: Stein Mjøen

Strategi og Prosjektkonferansen: Anne Live Vaagaasar

Administrasjon: Wenche Langholm


Senterets vedtekter