Prosjekt Norge

Senteret kan knytte til seg partnere fra norsk næringsliv og forvaltning. Disse partnerne yter et årlig bidrag til Senterets virksomhet. Størrelsen på bidraget er avhengig av hvilken kategori partneren tilhører. Sentrets har i tillegg NTNU, Handelshøyskolen BI, SINTEF, NMBU og UiA som akademiske partnere.

Det er etablert et styre for senteret bestående av fem representanter fra partnerkategori 1 og to hver fra kategoriene 2, 3 i tillegg til en representant for de akademiske partnerne. Til sammen består styret av 9 representanter inkludert styreleder, pluss en vara.

Forslag til representanter fremmes av en valgkomite som velges på partnerforum. Valgkomiteen skal bestå av én representant for fra kategori 1, én fra de øvrige partnerne i tillegg til senteres leder.

Se styresammensetning, partnere og kategorier her.

Hvordan bli partner ser du her.

Kunnskapskilden har utvalgte linker til kilder som Knowlegde Base, PMI sin «bokhandel», Byggekostnadsprogrammet med sin samling av sluttrapporter, Cristin, Concept sitt bibliotek med publikasjoner, tabeller med resultater produsert gjennom forskningsaktiviteten i PS2000/ Norsk Senter for Prosjektledelse (forløpere til Prosjekt Norge) og  Prosjekt Norge, ProsjektWiki, og til slutt med ikke minst Prosjekteringsportalen.

Verktøykassen har linker til utvalgte verktøy;  som kan hjelpe deg i prosjektledelsens verden.

Fagpersoner – kontaktinfo er listen som hjelper deg fra media til å finne fram til fagpersoner som kan svare på spørsmål eller kommentarer du trenger innen prosjektledelse eller Prosjekt Norge sin virksomhet.