Prosjekt Norge arrangerte partnerforum på Gardermoen 23. august, med omvising på flyplassen  inne og ute, og presentasjon av Avinors videre utbyggingsplaner. I tillegg hadde vi et leverandørseminar med gode innledere og dagsaktuelle temaer.

Avinor var vertskap for arrangementet og det gav oss muligheten til å få et bedre innblikk i flyplassens   funksjonalitet, organisering og ikke minst den logistiske flyten.

Det å bygge ut en flyplass sammen med eksisterende infrastruktur, som må være vi full drift under utbyggingen, er meget krevende, men ble gjennomført på en imponerende måte.

Leverandørseminaret hadde følgende temaer på agendaen:

  • Tvister i anleggsbransjen – særlig om utfordringer for utenlandske aktører. Johannes Meyer-Myklestad, advokat,  Selmer
  • Alle våre kontrakter har gått til norske leverandører – bevisst eller tilfeldig? Bjørn Børseth, direktør kontrakt og anskaffelser, Nye Veier
  • Samfunnsnytten av en investering er mye mer enn laveste pris. Kari Sandberg, adm. dir., Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg
  • Nye kontrakts- og samarbeidsformer i anleggsbransjen.  Petter Vistnes, Head of Infrastructure, BetonmastHæhre

 

Ønsker dere å være en del at Prosjekt Norges utviklende fagmiljø er du velkommen til å ta kontakt med senterledelsen for mer informasjon om hvordan man kan bli partner.