Prosjekt 2017

Digitalisering i og av prosjekter. Evolusjon eller REVOLUSJON?

Digitalisering fornyer prosjektgjennomføringen enten vi vil det eller ikke.

Digitalisering muliggjør nye samhandlingsformer, organiseringsstrukturer og arbeidsrutiner. Den endrer forretningsmodeller, styringsstrukturer og beslutningsprosesser i prosjekter og prosjektbaserte virksomheter. Dessuten spiller den en del av de eksisterende prosjektprosessene og modellene sjakk matt.

Hva kjennetegner god samhandling i den digitale virkeligheten?

Hvilke kontraktsformer understøtter fleksibel prosjektgjennomføring?

Hva er god eierstyring i den nye virkeligheten?

Kort sagt: Hva er beste prosjektpraksiser i DIGI-virkeligheten?

Følgende hovedtalere kommer:

Walter Quam, leder Toppindustrisenteret: Nye digitale disipliner – hvilke samhandlingsmuligheter åpner de?

Henrik Syse, forsker Prio: Hvilken virkelighet opererer prosjektrettet virksomheter under i 2017 – 2025?

Håkon Haugli, adm.dir. Abelia: Fest setebeltene – digitalisering endrer alt

Harald V. Nikolaisen, adm. dir. Statsbygg: Når alle vil delta. Innovasjonsprosessen knyttet til DIGI-Bygg.

Skatteetaten: Digitalisering – en suksesshistorie

Som en konsekvens av utviklingen har Prosjekt Norge utvidet samarbeidet for årets prosjetkonferanse ved at Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT), Bygg21 (Samarbeid mellom Bygg- og eiendomsnæringen og statlige myndigheter) og PMI (Project Management Institute) blir med som medarrangør i tillegg til NFP (Norsk Forening for Prosjektledelse) som også var med i fjor.

Nedlasting av presentasjoner finnes her!