Bilde viser Nina Eklo Kjesbu (foto: Fanny Ayache)

Nina Kjesbu har i sin masteroppgave vist hvordan sviktende kontroll med materialverdikjeden – mer spesifikt stålkvaliteter – kan utgjøre en alvorlig trussel mot Norske prosjekter. Arbeidet er gjennomført innenfor rammene av forskningsprosjektet «Kartlegging av mulighetsrom for kriminell adferd i norsk BAE-næring», som er støttet av Prosjekt Norge.

Les mer på bygg.no her! (Roper varsku om falske byggematerialer på norske byggeplasser, 08.011.2017)

Hvis du vil vite mer om selve forskningsprosjektet, leser du her.