Sofie Bang ved Institutt for Maskinteknikk og Produksjon ved NTNU, blir PhD-student finansiert av Construction City Cluster innenfor fokusområdet Effektive Bygg og byggeprosjekter. Hensikten med PhD-en er å kartlegge erfaringer og potensiale ved bruk av AI i byggeprosjekter.

Det forventes at AI og andre teknologier forandrer måten vi planlegger og følger opp prosjekter på, og det pågår flere ulike uttestinger i bransjen.

Sofie begynner som integrert PhD våren 2020, og kombinerer siste delen av sine siv.ing-studier med oppstart av PhD-arbeidet.

Hun har fått førstehånds innblikk i byggenæringen fra sommerjobber og gleder seg til å få arbeide med et brennhett tema for bransjen. Arbeidet utføres som en serie del-studier innenfor teamene avfallsreduksjon, HMS-data, Planlegging og oppfølging og Bygg i drift