Prosjekt Norge arrangerte årets andre partnerforum den 27.09. med Bane Nor i Schweigaards gate som vertskap. Her fikk alle et interessant og morsomt avbrekk med en tur i det flotte besøkssenteret.  Ruth Jorun Tuven fra Bane Nor var guide. Besøkssenteret er åpent for publikum og en tur dit anbefales gjerne. Her var det mye spennende interaktivt innhold som det er verdt å få med seg.

Det var en formell sak  som gjaldt ny sammensetning av styret fra 01.01.2020. Se egen sak på nettsidene våre HER. Forøvrig ble det orientert om aktuelle arrangement og forskningsøknader i senteret.

Dagens tema var digitalisering i nybygg og drift og vi var så heldige å få inspirerende innlegg fra

  • Bane Nors Sverre Kjenne – ERTMS i Norge
  • Skanskas Eirik Rosbach – BIM-kiosk istedet for tegningshefter på Nedre Otta Kraftverk
  • Statsbyggs Anett Andreassen – Bedre bygg med digitale byggeprosjekter

 

(PDF-versjon av presentasjonene sendes til partnerne.)