Om Prosjekt Norge

Senteret baserer seg på et aktivt, integrert samarbeid mellom næringsliv, forvaltning og de akademiske institusjonene. Målet er kontinuerlig forbedring av prosjektgjennomføring hos partnerne i Prosjekt Norge og i samfunnet for øvrig. Derfor fokuserer vi på produksjon av relevante forskningsresultater som kan få praktisk anvendelse.

Senteret består totalt av 31 partnere (pr. 01.01.19) fra næringsliv og offentlig forvaltning og 6 akademiske institusjoner. Disse partnerne yter et årlig bidrag til Senterets virksomhet. Størrelsen på bidraget er avhengig av hvilken kategori partneren tilhører.

Senteret er også tilknyttet sentrale internasjonale aktører innen prosjektfaget som for eksempel
Construction Industry Institute (CII) og PMI
som er anerkjente og etterspurte samarbeidspartnere for utvikling av prosjektfaget ut fra internasjonale standarder.

Senterets ambisjon er at prosjektbaserte næringer i Norge skal ligge i fremste rekke internasjonalt innen verdiskapende og kostnadseffektiv prosjektgjennomføring og det skal fremmes gjennom to hovedaktiviteter som er:

Flere nyttige lenker:

Aktivitetskalenderen

Styresammensetning, partnere og kategorier

Hvordan bli partner

Kunnskapskilden
har utvalgte linker til kilder som Knowlegde Base, PMI sin «bokhandel», Byggekostnadsprogrammet med sin samling av sluttrapporter, Cristin, Concept sitt bibliotek med publikasjoner, tabeller med resultater produsert gjennom forskningsaktiviteten i PS2000/ Norsk Senter for Prosjektledelse (forløpere til Prosjekt Norge) og Prosjekt Norge, ProsjektWiki, og til slutt, men ikke minst Prosjekteringsportalen.

Verktøykassen
med linker til utvalgte verktøy som kan hjelpe deg i prosjektledelsens verden.

Fagpersoner – kontaktinfo
listen som hjelper deg som kommer fra media til å finne fram til fagpersoner som kan svare på spørsmål eller kommentarer du trenger innen prosjektledelse eller Prosjekt Norge sin virksomhet.