Nyhetsbrev

Nyhetsbrevene sendes ut til våre partnere, men vi ser at de også kan ha interesse og verdi for andre, slik at vi gjør dem lett tilgjengelig.

Her finner du nyhetsbrev med oversikt over aktiviteter og nyttig info i tilknytning til prosjektrettet aktivitet.