Hva er koblingen mellom innovasjon og gjentakende samarbeid? Jo, forskning viser at læring og utvikling i prosjektbaserte organisasjoner i stor grad skjer i det daglige arbeidet.

Kunnskap og erfaring utviklet i et prosjekt er ikke alltid like lett å overføre til neste prosjekt, fordi kunnskapen ligger lagret i hodene og relasjonene til folkene som har deltatt i prosjektet. Sannsynligheten for kunnskapsoverføring øker derfor når samarbeid gjentas ved relativt like arbeidsoppgaver og prosjekter. Slik kunnskapsoverføring er særlig viktig for prosessinnovasjoner, dvs. endring i produksjonsprosesser og samarbeidsmåter.

Gjentakende samarbeid mellom prosjekterende og entreprenører, særlig med de samme personene, er ikke spesielt vanlig i bygg- og anleggsnæringen (BA). Mye av dette henger sammen med gjennomføringsmodeller og konkurransereguleringer som motvirker mulighetene for å gjenta samarbeid. Det hindrer læring, utvikling og innovasjon i BA-næringen.

Les hele innlegget om forskningsprosjektet som er utført av Ragnhild Kvålshaugen, Anna R.S. Swärd og Petrine Djupvik-Flaa, Senter for byggenæringen, Handelshøyskolen BI i bygg.no.